Aktualności2017-07-06T16:10:45+00:00

12 listopada 2018 r. jako dzień wolny od pracy

Sejm w dniu 24 października przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie przyjęto, że 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym i dniem wolnym od [...]

Dwie godziny dla rodziny

Dwie godziny dla rodziny dwie godziny dla rodziny Czy wiecie dlaczego 15 maja pracujemy krócej? Bierzemy udział w Międzynarodowym Dniu Rodziny, który przypada właśnie dziś. Pracownicy IntraworQ kończą pracę dwie godziny wcześniej. Zależy [...]

Okres rozliczeniowy – jaki wybrać?

Dlaczego okres rozliczeniowy jest tak ważny dla organizacji? Długość okresu rozliczeniowego to jeden z podstawowych elementów organizacji czasu pracy. W zależności od czasu trwania okresu rozliczeniowego pracodawca podejmuje ważną decyzję dotyczącą m.in. elastycznego gospodarowania [...]

Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych

Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy. W Kodeksie Pracy brak jest przepisu wskazującego sposób rozliczenia czasu pracy w podróży służbowej, ale orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało w [...]

Minimalna stawka godzinowa a kontrola PIP

PIP ma ograniczone kompetencje w zakresie kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Stawka ta nie dotyczy jednak umów o dzieło i [...]

Media społecznościowe #socialmedia

Działania naszej firmy, aktualności związane z przepisami dotyczącymi Czasu Pracy, ciekawe przykłady rozwiązań zastosowanych u naszych Klientów, nowości w naszej ofercie, ciekawe funkcjonalności naszych produktów – bądź z nami na bieżąco na: Facebooku, Linkedin, [...]

Okres rozliczeniowy – odpoczynki tygodniowe

Czy pracownikom zatrudnianym w trakcie okresu rozliczeniowego należy inaczej zapewniać odpoczynki tygodniowe? Od lat dyskusyjne było, czy tydzień jest jednolity dla ogółu pracowników, gdyż wyznacza go pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, czy też jego początek [...]

Trwają prace nad nowym wzorem świadectwa pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. Zmianie – wprowadzanej od 1 stycznia 2017 r. – ma ulec treść samego rozporządzenia oraz druk świadectwa pracy [...]

Powstanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Planowane są rewolucyjne zmiany w prawie pracy, gdyż składająca się z ekspertów prawa pracy komisja kodyfikacyjna ma opracować 2 nowe kodeksy: Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Prace komisji zaplanowano na 18 miesięcy, [...]

Elektroniczne akta osobowe

Ministerstwo Rozwoju proponuje dwie ważne zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej: skrócenie czasu przechowywania dokumentacji płacowej i kadrowej oraz możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie elektronicznej. Obecnie dokumentacja płacowa musi być przechowywana 50 lat [...]

Sejm uchwalił zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Na 22. posiedzeniu, które skończyło się 7 lipca Sejm uchwalił wprowadzenie minimalnych stawek godzinowych do umów zlecenia, które będą corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa teoretycznie wprowadza stawkę 12 zł [...]

Warsztaty z zakresu nowelizacji przepisów

Odpowiadając na Państwa pytania, jakie pojawiły się po ostatnim szkoleniu z Nowelizacji Przepisów Prawa Pracy 2016, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia Warsztatów z zakresu nowelizacji przepisów, które mają na celu praktyczne przećwiczenie konkretnych [...]

Szkolenie otwarte z nowelizacji przepisów Prawa pracy

W związku ze zmianami przepisów Prawa pracy wchodzącymi w życie w 2016 r., IntraworQ organizuje szkolenie, którego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pełnego zakresu i charakteru zmian. Planowany termin szkolenia to 19 stycznia [...]

Zmiany w przepisach od 2016r.

Z początkiem 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Mają one na celu uporządkowanie kwestii urlopów związanych z rodzicielstwem poprzez m.in. likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego, sposobu wykorzystania urlopów rodzicielskich oraz łączenia ich [...]

Dołączyliśmy do programu BIZSPARK

Mamy przyjemność ogłosić, że w październiku 2015 nasza firma dołączyła do grona użytkowników BIZSPARK. Dzięki uczestnictwu w globalnym programie firmy Microsoft będziemy mieli możliwość wykorzystywać najnowsze narzędzia i systemy w naszym biznesie oraz w [...]

Nowe biuro operacyjne w Żorach

Od listopada 2014 roku otworzyliśmy nowe biuro operacyjne w Żorach. Przestrzeń biurową udostępniła nam Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w biurowcu Polish Wood Cluster, którego jesteśmy partnerem. Ciągły rozwój firmy pozwolił na systematyczne zwiększanie zatrudnienia IntraworQ. [...]

Nowe biuro operacyjne w Warszawie

Z początkiem nowego roku przenieśliśmy nasze biuro operacyjne do Warsaw Trade Tower. Otwarta, nowoczesna przestrzeń pozwala nam efektywniej wykorzystywać czas pracy, sprawniej komunikować się i rozwiązywać problemy. Możliwość korzystania na miejscu z sal konferencyjnych [...]