Praca zdalna potocznie home office, polega na ustnej umowie między pracownikiem i pracodawcą. Praca ta generuje stałe wykonywanie pracy przez pracownika w miejscu zatrudnienia, a jedynie poboczne wykonywanie obowiązków poza miejscem pracy np. w domu.

Telepraca jest pracą stałą wykonywaną poza miejscem zatrudnienia. Jest to forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu obowiązków wynikających z umowy o pracę poza jednostką organizacyjną pracodawcy, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wykonując telepracę pracownik może zawrzeć z pracodawcą postanowienie, z którego wynika, że część swoich obowiązków może wykonywać w miejscu zatrudnienia.