Rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

5 sierpnia, 2020|

Pracownicy niepełnosprawni podlegają szczególnym regulacjom z zakresu czasy pracy, co ma na celu ochronę życia i zdrowia tych pracowników. Pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności obowiązują ograniczenia w zakresie organizacji czasu pracy. Szczegółowe regulacje w tym [...]

Roczny limit nadgodzin

15 lipca, 2020|

Roczny limit nadgodzin jest trzecią wielkością ograniczającą pracę w nadgodzinach. Limit ten dotyczy tylko nadgodzin wynikających za szczególnych potrzeb pracodawcy. Zgodnie z art.151 Kodeksu Pracy liczba takich nadgodzin w skali roku kalendarzowego nie powinna przekraczać [...]

Czas wolny za godziny nadliczbowe

8 lipca, 2020|

Czas wolny od pracy jest alternatywną formą rekompensaty nadgodzin do wypłaty wynagrodzenia za taka prace. W każdym przypadku to od indywidualnej decyzji pracodawcy zależy wybór sposobu rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli pracodawca nie będzie [...]

Co kryje się pod skrótem APM?

1 lipca, 2020|

Metoda APM, czyli Action Priority Matrix, jest to metoda dzięki której możemy pogrupować swoje zadania pod względem pilności i ważności. Tutaj także tworzona jest matryca składająca się z czterech ćwiartek, pozwalająca na uporządkowanie naszych planów. [...]

Czym jest umowa toolingu?

17 czerwca, 2020|

Jest to korzystne porozumienie, dzięki któremu jedna ze stron pozyskuje narzędzia, a druga unika opodatkowania podatkiem VAT. Umowę tą zawierają między sobą przedsiębiorcy (zlecający i wykonawca).   Umowa toolingu jest to kontrakt zawierany między przedsiębiorcami. [...]

Czym jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

10 czerwca, 2020|

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to przewidziana przez Kodeks Pracy możliwość rozliczenia pomiędzy stronami stosunku pracy. Ekwiwalent stanowi równowartość niewykorzystanego prawa do wypoczynku określoną w formie pieniężnej. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop [...]

Praca w godzinach nadliczbowych – zasady polecania

1 czerwca, 2020|

W praktyce zatrudnienia często pojawiają się sytuację nadzwyczajne, nieplanowane, które wymuszają na pracodawcy polecenie pracownikowi pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z etatu danego pracownika. Taki dodatkowy wymiar pracy zwany jest pracą w nadgodzinach lub [...]