Planowanie i zarządzanie czasem pracy 

IWQ Basic

IWQ Basic – planowanie czasu pracy online

Zaplanuj pracę zespołu zgodnie z przepisami polskiego prawa pracy. Możesz tworzyć harmonogramy dla umów o pracę, zleceniobiorców czy współpracowników. Optymalizuj pracę i miej pewność, że właściwie rozliczasz czas pracy. IWQ Basic to dostęp do podstawowych funkcjonalności modułu do planowania i rozliczania czasu pracy.

Łatwy model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Minimalne wynagrodzenie płatne przez Użytkownika, niezależnie od ilości pracowników, wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie netto. 

pakiet MINI

12,00zł netto pracownik / msc
 • Układanie harmonogramów zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
 • Tworzenie szablonów i schematów zmian
 • Konfiguracja systemu – parametryzacja z uwzględnieniem systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • Planowanie różnych rodzajów umów
 • Wersjonowanie harmonogramów (możliwość tworzenia nowych wersji i ich późniejszej archiwizacji)
 • Ewidencja przepracowanych godzin
 • Automatyczna klasyfikacja i rozliczanie nadgodzin
 • Zarządzanie kartoteką pracownika (aktualizacja danych)
 • Zarządzanie i udostępnianie grafików (udostępnianie harmonogramu na kolejny miesiąc, blokowanie grafików podczas rozliczania miesiąca)
 • Moduł raportowy: raport sumujący, raport rozliczeniowy, raport nadgodzin, raport porównaj wersje planu, raport porównaj plan z wykonaniem, raport wykonania umów zleceń, wydruki harmonogramów, karta czasu pracy pracownika
 • Regularne aktualizacje systemu, również w przypadku zmiany/wprowadzenia obowiązkowych przepisów dotyczących czasu pracy
 • Obsługa różnych systemów czasu pracy, a także zadaniowego i ruchomego czasu pracy
 • Zarządzanie niepełnosprawnością
 • Filmy instruktażowe
 • Obsługa pracy zdalnej z poziomu grafiku

pakiet PLUS

14,00zł netto pracownik / msc
 • Układanie harmonogramów zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
 • Tworzenie szablonów i schematów zmian
 • Konfiguracja systemu – parametryzacja z uwzględnieniem systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • Planowanie różnych rodzajów umów
 • Wersjonowanie harmonogramów (możliwość tworzenia nowych wersji i ich późniejszej archiwizacji)
 • Ewidencja przepracowanych godzin
 • Automatyczna klasyfikacja i rozliczanie nadgodzin
 • Zarządzanie kartoteką pracownika (aktualizacja danych)
 • Zarządzanie i udostępnianie grafików (udostępnianie harmonogramu na kolejny miesiąc, blokowanie grafików podczas rozliczania miesiąca)
 • Moduł raportowy: raport sumujący, raport rozliczeniowy, raport nadgodzin, raport porównaj wersje planu, raport porównaj plan z wykonaniem, raport wykonania umów zleceń, wydruki harmonogramów, karta czasu pracy pracownika
 • Regularne aktualizacje systemu, również w przypadku zmiany/wprowadzenia obowiązkowych przepisów dotyczących czasu pracy
 • Obsługa różnych systemów czasu pracy, a także zadaniowego i ruchomego czasu pracy
 • Zarządzanie niepełnosprawnością
 • Filmy instruktażowe
 • Obsługa pracy zdalnej z poziomu grafiku
 • Panel pracowniczy: przycisk rozpocznij/zakończ pracę, rozpocznij/zakończ przerwę, podgląd harmonogramu, wydruk grafiku, panel dyspozycyjności
 • Zarządzanie dostępami użytkowników
 • Zarządzanie dyspozycyjnością użytkowników
 • Support – wsparcie merytoryczne w wymiarze 30 minut miesięcznie
 • Dodatkowe raporty: weryfikacja osób obecnych, raport godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy

pakiet PREMIUM

15,00zł netto pracownik / msc
 • Układanie harmonogramów zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
 • Tworzenie szablonów i schematów zmian
 • Konfiguracja systemu – parametryzacja z uwzględnieniem systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • Planowanie różnych rodzajów umów
 • Wersjonowanie harmonogramów (możliwość tworzenia nowych wersji i ich późniejszej archiwizacji)
 • Ewidencja przepracowanych godzin
 • Automatyczna klasyfikacja i rozliczanie nadgodzin
 • Zarządzanie kartoteką pracownika (aktualizacja danych)
 • Zarządzanie i udostępnianie grafików (udostępnianie harmonogramu na kolejny miesiąc, blokowanie grafików podczas rozliczania miesiąca)
 • Moduł raportowy: raport sumujący, raport rozliczeniowy, raport nadgodzin, raport porównaj wersje planu, raport porównaj plan z wykonaniem, raport wykonania umów zleceń, wydruki harmonogramów, karta czasu pracy pracownika, weryfikacja osób obecnych, raport godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Regularne aktualizacje systemu, również w przypadku zmiany/wprowadzenia obowiązkowych przepisów dotyczących czasu pracy
 • Obsługa różnych systemów czasu pracy, a także zadaniowego i ruchomego czasu pracy
 • Zarządzanie niepełnosprawnością
 • Filmy instruktażowe
 • Panel pracowniczy: przycisk rozpocznij/zakończ pracę, rozpocznij/zakończ przerwę, podgląd harmonogramu, wydruk grafiku, panel dyspozycyjności
 • Zarządzanie dostępami użytkowników
 • Zarządzanie dyspozycyjnością użytkowników
 • Obsługa pracy zdalnej z poziomu grafiku
 • Support – wsparcie merytoryczne w wymiarze 60 minut miesięcznie
 • Moduł wniosków urlopowych – obieg wniosków
 • Możliwość zarządzania wnioskami urlopowymi
 • Grafik absencji
 • Dodatkowe raporty: raport urlopów i art.188; raport wnioskowanych wyjść prywatnych i odpracowań

IWQ Basic – program online do rozliczania czasu pracy

Jeżeli podoba Ci się praca w naszym systemie, a chciałbyś korzystać z dodatkowych funkcjonalności jak:

 • limity obsady;
 • kokpity managerskie;
 • powiadomienia mailowe;
 • obsługa agencji pracy tymczasowej;
 • synchronizacja danych z systemem kadrowo-płacowym;
 • dostęp dla pracowników z urządzeń mobilnych;
 • automat planujący;
 • usługa wdrożenia;
 • personalizowane szkolenia;
 • pakiet opieki serwisowej i wsparcia merytorycznego.