Planowanie i zarządzanie czasem pracy – program do grafików

IWQ Planner planowanie i rozliczanie czasu pracy online

System dostosowany do małych i dużych przedsiębiorstw. Służy do planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy i regulaminem wewnętrznym przedsiębiorstw. Pozwala na pełne wykorzystanie nominału, kontrolę i zarządzanie nadgodzinami. Dostępny w modelu On Premise oraz SaaS. IWQ Planner to system customizowany, dopasowany do koncepcji Klienta. 

Może być rozszerzony o:

System IWQ Planner zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym czy ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

System integruje się z większością popularnych systemów ERP, takich jak Workday, SAP S/4 HANA, SAP ECC, Teta Constallation, Teta 2000, Macrologic Xpertis, Microsoft Dynamix AX, Simple.ERP czy Symfonia.

Do czego służy IWQ Planner?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia
 • przewidywanej sprzedaży
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy
 • rejestracji absencji
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy
 • porównania kolejnych wersji planu pracy
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym
 • optymalizacji czasu pracy

Korzyści z wdrożenia systemu IWQ Planner

Wdrożenie systemu IWQ Planner oznacza:

 • Znaczącą oszczędność czasu i pracy na planowanie czasu pracy;
 • Możliwość synchronizacji z systemami kadrowo – płacowymi oraz czytnikami kart RCP według standardu IWQ;
 • Elektroniczny obieg wniosków urlopowych;
 • Planowanie harmonogramu z uwzględnieniem tzw. próśb grafikowych;
 • Zgodność planowanianego grafiku z przepisami prawa pracy;
 • Aktulizacja systemu wynikająca ze zmian przepisów;
 • Rozbudowany moduł raportowania;
 • Customizację systemu na życzenie Klienta;
 • Merytoryczny i techniczny support obsługiwany przez Centrum Wsparcia Klienta zgodnie z zakontraktowanym SLA.

Obszary funkcjonalne – IWQ Planner

Planowanie i rozliczanie czasu pracy Dzięki automatycznym komunikatom oraz indywidualnej parametryzacji system przyspiesza proces planowania i ewidencji czasu pracy
Obieg wniosków urlopowych Ułatwiliśmy monitoring i obieg wniosków urlopowych tworząc moduł do zarządzania wnioskami
Dyspozycyjność pracowników Uwzględnianie tzw. próśb grafikowych zmniejsza liczbę wersji planów

Schemat przepływu pracy i danych – IWQ Planner