KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IntraworQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu: adresu e-mail rodo@intraworq.com.

IntraworQ Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.

IOD – Jakub Porycki
Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail iod@intraworq.com lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres:

Inspektor Ochrony Danych
IntraworQ Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-123 Warszawa
lub
Biuro operacyjne: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz podmioty współpracujące z IntraworQ Sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz kancelaria prawna.

Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tej strony. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych zainteresowań, wykorzystujemy je do m.in. zapamiętywania wybranej wersji językowej, ustawieniach obrazu dla filmu wideo będącego tłem naszej strony, a także zbierania danych statystycznych taki jak Google Analytics.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

#ciasteczka #cookie-policy