Planowanie i zarządzanie czasem pracy 

IWQ Box planowanie czasu pracy 

Planowanie czasu pracy dzięki sprawdzonej wersji systemu IWQ Planner, dostosowanej do potrzeb małych czy średnich przedsiębiorstw. IWQ Box jest rozwiązaniem ”pudełkowym” oraz instalowany w chmurze firmy IntraworQ, natomiast usługa świadczona jest w architekturze SaaS (Software as a Service).

Do czego służy IWQ Box?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP;
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia;
 • przewidywanej sprzedaży;
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami.
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy;
 • rejestracji absencji;
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy.
 • porównania kolejnych wersji planu pracy;
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym;
 • optymalizacji czasu pracy.

Korzyści z wdrożenia systemu IWQ Box

Wdrożenie systemu IWQ Box oznacza:

 • Znaczącą oszczędność czasu i pracy na planowanie czasu pracy;
 • Możliwość synchronizacji z systemami kadrowo – płacowymi oraz czytnikami kart RCP według standardu IWQ;
 • Elektroniczny obieg wniosków urlopowych;
 • Planowanie harmonogramu z uwzględnieniem tzw. próśb grafikowych;
 • Zgodność planowanianego grafiku z przepisami prawa pracy;
 • Aktulizacja systemu wynikająca ze zmian przepisów;
 • Rozbudowany moduł raportowania;
 • Merytoryczny i techniczny support obsługiwany przez Centrum Wsparcia Klienta zgodnie z zakontraktowanym SLA.

Planowanie czasu pracy zgodnie z przepisami

System IWQ Box zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym i ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

Automatyczne komunikaty blokujące – bezpieczne planowanie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 • Planowana 4 niedziela!;
 • Wprowadzanie godzin pracy w niedzielę z zakazem handlu;
 • Brak przerwy 11-godzinnej;
 • Brak przerwy 35-godzinnej w tygodniu pracy;
 • Przekroczony nominał pracownika.

Automatyczne komunikaty ostrzegające – łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

 • Planowanie powyżej 6 dni ciągiem;
 • Edycja grafików poza terminem;
 • Powstały nadgodziny – wydrukuj wniosek;
 • Powstały nadgodziny – zaplanuj czas wolny.

IWQ Box ułatwia osobom tworzącym harmonogramy planowanie czasu pracy w oparciu o dane kadrowe oraz regulacje prawne. Grafik planowany może być wersjonowany. Odstępstwa od planu są rzetelnie rejestrowane, np. zwolnienia, urlopy, dodatkowe godziny pracy czy odbiory nadgodzin. System wylicza godziny z dodatkami np. nocnymi, za nadgodziny.

System IWQ Box posiada moduł do eksportu danych, który może zasilać systemy kadrowo-płacowe. Dzięki temu Dział Kadr zyskuje spójną informację o liczbie godzin do prawidłowego naliczenia wynagrodzeń oraz znaczne skrócenie czasu naliczeń wynagrodzeń.

Schemat przepływu pracy i danych – IWQ Box