IWQ Dynamic planowanie czasu pracy 

Planowanie czasu pracy dzięki sprawdzonej wersji systemu IWQ Planner, dostosowanej do potrzeb małych czy średnich przedsiębiorstw. IWQ Dynamic jest rozwiązaniem ”pudełkowym” oraz instalowany w chmurze firmy IntraworQ, natomiast usługa świadczona jest w architekturze SaaS (Software as a Service).

Do czego służy IWQ Dynamic?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP;
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia;
 • przewidywanej sprzedaży;
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami.
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy;
 • rejestracji absencji;
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy.
 • porównania kolejnych wersji planu pracy;
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym;
 • optymalizacji czasu pracy.

Korzyści z wdrożenia systemu IWQ Dynamic

Wdrożenie systemu IWQ Dynamic oznacza:

 • Znaczącą oszczędność czasu i pracy na planowanie czasu pracy;
 • Możliwość synchronizacji z systemami kadrowo – płacowymi oraz czytnikami kart RCP według standardu IWQ;
 • Elektroniczny obieg wniosków urlopowych;
 • Planowanie harmonogramu z uwzględnieniem tzw. próśb grafikowych;
 • Zgodność planowanianego grafiku z przepisami prawa pracy;
 • Aktulizacja systemu wynikająca ze zmian przepisów;
 • Rozbudowany moduł raportowania;
 • Merytoryczny i techniczny support obsługiwany przez Centrum Wsparcia Klienta zgodnie z zakontraktowanym SLA.

Planowanie czasu pracy zgodnie z przepisami

System IWQ Dynamic zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym i ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

Automatyczne komunikaty blokujące – bezpieczne planowanie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 • Planowana 4 niedziela!;
 • Wprowadzanie godzin pracy w niedzielę z zakazem handlu;
 • Brak przerwy 11-godzinnej;
 • Brak przerwy 35-godzinnej w tygodniu pracy;
 • Przekroczony nominał pracownika.

Automatyczne komunikaty ostrzegające – łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

 • Planowanie powyżej 6 dni ciągiem;
 • Edycja grafików poza terminem;
 • Powstały nadgodziny – wydrukuj wniosek;
 • Powstały nadgodziny – zaplanuj czas wolny.

IWQ Dynamic ułatwia osobom tworzącym harmonogramy planowanie czasu pracy w oparciu o dane kadrowe oraz regulacje prawne. Grafik planowany może być wersjonowany. Odstępstwa od planu są rzetelnie rejestrowane, np. zwolnienia, urlopy, dodatkowe godziny pracy czy odbiory nadgodzin. System wylicza godziny z dodatkami np. nocnymi, za nadgodziny.

System IWQ Dynamic posiada moduł do eksportu danych, który może zasilać systemy kadrowo-płacowe. Dzięki temu Dział Kadr zyskuje spójną informację o liczbie godzin do prawidłowego naliczenia wynagrodzeń oraz znaczne skrócenie czasu naliczeń wynagrodzeń.

Schemat przepływu pracy i danych – IWQ Dynamic

Umów się na prezentację systemu