Planowanie i zarządzanie czasem pracy – program do grafików

IWQ Planner planowanie i rozliczanie czasu pracy online

System dostosowany do małych i dużych przedsiębiorstw. Służy do planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy i regulaminem wewnętrznym przedsiębiorstw. Pozwala na pełne wykorzystanie nominału, kontrolę i zarządzanie nadgodzinami. Dostępny w modelu On Premise oraz SaaS. IWQ Planner to system customizowany, dopasowany do koncepcji Klienta. 

Może być rozszerzony o:

Do czego służy IWQ Planner?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia
 • przewidywanej sprzedaży
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy
 • rejestracji absencji
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy
 • porównania kolejnych wersji planu pracy
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym
 • optymalizacji czasu pracy

Obszary funkcjonalne IWQ Planner

Planowanie i rozliczanie czasu pracy Dzięki automatycznym komunikatom oraz indywidualnej parametryzacji system przyspiesza proces planowania i ewidencji czasu pracy
Obieg wniosków urlopowych Ułatwiliśmy monitoring i obieg wniosków urlopowych tworząc moduł do zarządzania wnioskami
Dyspozycyjność pracowników Uwzględnianie tzw. próśb grafikowych zmniejsza liczbę wersji planów

Raportowanie

 • Ponad 40 raportów w systemie;
 • Dostęp do aktualnych raportów 24/7;
 • Czytelne informacje w formie graficznej;
 • Możliwość eksportowania raportów do Excela;
 • Tworzymy raporty na zamówienie Klienta.

Wybrane raporty operacyjne Wybrane raporty zarządcze
 • KCP – Karta Czasu Pracy
 • Raport nadgodzin
 • Raport sumujący
 • Wydruk harmonogramów
 • Listy obecności
 • Statystyki absencji
 • Limity urlopowe
 • Odchyleń – plan, a wykonanie pracy
 • Wykorzystanie nominału pracowników

System IWQ Planner zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym czy ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

System integruje się z większością popularnych systemów ERP, takich jak Workday, SAP S/4 HANA, SAP ECC, Teta Constallation, Teta 2000, Macrologic Xpertis, Microsoft Dynamix AX, Simple.ERP czy Symfonia.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu IWQ Planner:

 • Przejrzysty i intuicyjny harmonogram pracy oraz ewidencja czasu pracy;
 • Elastyczne planowanie grafików w systemach równoważnego i ruchomego czasu pracy;
 • Bezpieczeństwo: zgodność z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy, GIODO i RODO;
 • Łatwy do wdrożenia i prosty proces obsługi od strony IT – przez przeglądarkę www;
 • Znacząca redukcja kosztów wynagrodzeń – optymalizacja czasu pracy poprzez:
  • pełne wykorzystanie godzin pracy (nominał pracowniczy);
  • ograniczenie liczby wypłacanych nadgodzin;
  • ograniczenie strat wynikających z niedoboru personelu w godzinach produktywnych oraz przestoi w godzinach nieproduktywnych;
 • Eksportowanie danych do systemów kadrowo – płacowych;
 • Zaawansowana analiza procesów ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi.
Umów się na prezentację systemu