Prognozowanie i kontrola obsady 

 IWQ Forecaster prognozowanie i kontrola obsady

Moduł ten umożliwia Kierownikom planowanie obsady, tak aby lepiej mogli zrealizować założony cel sprzedażowy. System prognozuje optymalny dobór obsady do realizacji sprzedażowych celów biznesowych oraz wskazuje obszary z potencjałem wzrostu.

Przepływ danych, czyli jak działa IWQ Forecaster

Bazując na danych historycznych, dostępności obsady, definicji zmian oraz założonych celach biznesowych moduł generuje optymalną wielkość obsady w zadanym czasu.

Dodatkowo oprócz optymalnej obsady, IWQ Forecaster pozwala na analizę i modyfikację krzywych wydajności oraz rozkładów prognozy sprzedaży, jak również wprowadzanie dni specjalnych – promocji, remanentów oraz innych wydarzeń mających wpływ na dystrybucję przychodu. Prognozy są wersjonowane, co pozwala porównać wyniki i analizować wpływ poszczególnych czynników na wielkość obsady.

IWQ Forecaster pozwala również na analizę kluczowych czynników:

  • Obsada;
  • Sprzedaż;
  • Ruch kliencki.