Prognozowanie i automatyzacja planowania 

Autoplanowanie czasu pracy, czyli nic innego jak automatyczne układanie grafików w oparciu o wymaganą obsadę – IWQ Autoplanner. Jest to dodatkowa funkcjonalność w systemie IWQ Planner, która powstała aby automatycznie układać grafiki w oparciu o wymaganą obsadę; założony cel biznesowy i dyspozycyjność pracowników zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy.

Do czego służy IWQ Autoplanner?

System rozplanowuje nominał pracowników oraz liczbę dni wolnych z podziałem na ich rodzaje. Grafiki zaproponowane przez IWQ Autoplanner można wczytać do IWQ Planner jako obowiązujący grafik planowany. Aby zacząć pracę w module autoplanowania należy dostarczyć informację o oczekiwanej liczbie pracowników na poszczególne dni i godziny w cały miesiącu.

Wyniki planowania są prezentowane w ujęciu miesięcznym i dziennym. Podsumowania te prezentują sumę godzin potrzebną do obsadzenia pracownikami; sumę godzin, jaka jest do dyspozycji w danym obiekcie.
IWQ Autoplanner analizuje w zaplanowanym grafiku nadplanowanie lub niedoplanowanie dla każdej pojedynczej godziny.

Korzyści z wdrożenia modułu IWQ Autoplanner

Wdrożenie modułu IWQ Autoplanner oznacza:

 • Autoplanowanie czasu pracy – automatyczne tworzenie grafików;
 • Pełne wykorzystanie nominału pracowniczego;
 • Kontrola zgodności wprowadzonych danych z aktualnymi przepisami KP;
 • Integrację z system IWQ Planner;
 • Znaczącą oszczędność czasu i pracy na planowanie harmonogramów.

Jak tworzone są harmonogramy w IWQ Autoplanner?

Moduł IWQ Autoplanner układa automatycznie harmonogramy pracy biorąc pod uwagę:

 • Okres rozliczeniowy;
 • Systemy czasu pracy;
 • Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące czasu pracy;
 • Ograniczenia dla poszczególnych pracowników (np. zgody rodziców dzieci do lat 4);
 • Wprowadzone do systemu nieobecności pracowników;
 • Preferencje organizacyjne dotyczące długości zmiany.