Jesteśmy sprawdzonym dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie czasem pracy. Świadczymy usługi doradcze i dostarczamy zgodną z aktualnymi przepisami prawa pracy platformę do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.

Nasz Zespół

Posiadamy wiedzę praktyczną na poziomie ekspertów, popartą specjalizacjami zawodowymi oraz wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy zaangażowani, zgrani i uśmiechnięci.

Pomagamy Klientom w zakresie zarządzania czasem pracy oraz optymalnego doboru etatyzacji. Posiadamy doświadczenie z zakresu organizacji i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych.


Kogo szukamy? Administratora IT

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za administrację kluczowymi aplikacjami, udział w projektach rozwojowych i nadzór nad sprawnością eksploatacyjną administrowanych systemów.

Gdzie?

W Warszawie lub w Żorach.

Jakie umiejętności są potrzebne

 • Bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Linux/UNIX (Debian).
 • Dobra znajomość systemów z rodziny Windows.
 • Umiejętność zarządzania domeną Active Directory.
 • Umiejętność zarządzania platformą wirtualizacji (Vmware vSphere).
 • Bardzo dobra znajomość serwerów WWW (Apache, PHP).
 • Umiejętność konfigurowania i zarządzania load balancingiem (HAProxy).
 • Znajomości baz danych (MySQL, PostgreSQL) od strony administracyjnej.
 • Znajomość systemów monitoringu (Nagios).
 • Znajomość protokołu TCP/IP oraz zagadnień bezpieczeństwa (Firewall, WAF, SIEM, VPN, NAT).
 • Znajomość CISCO IOS i konfiguracji urządzeń sieciowych  (in. CISCO ASA).
 • Znajomość Git/GitLab.
 • Umiejętność tworzenia skryptów pomagających w automatyzacji pracy (BASH).
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Komunikatywność i chęć stałego pogłębiania wiedzy.
 • Mile widziana znajomość narzędzi: SonarQube, Redmine, TestLink, Selenium, ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana).
 • Umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu co najmniej B2

Czym będziesz się zajmować na co dzień

 • Zarządzanie i administracja serwerami Linux/UNIX i Windows Server.
 • Utrzymanie, monitorowanie i rozwój infrastruktury firmy oraz usług naszych Klientów.
 • Konfiguracja i zarządzanie środowiskami aplikacyjnymi.
 • Rozwiązywanie problemów w zakresie administracji systemami Linux oraz Windows.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wymaganego poziomu dostępności systemów aplikacyjnych.
 • Bieżące wsparcie procesów produkcyjnych.
 • Analiza i rozwiązywanie incydentów.
 • Wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych na II linii.
 • Prowadzenie dokumentacji, sporządzanie instrukcji.

Z naszej strony zapewniamy

 • Ciekawą i samodzielną pracę przy projektach dla największych firm w Polsce.
 • Pracę w zespole specjalistów dzielących się wiedzą.
 • Pracę z najnowszymi technologiami.
 • Poznanie topowych rozwiązań dla oprogramowania IT poprzez udział w projektach rozwojowych.
 • Możliwość rozwoju na ścieżce menedżerskiej lub eksperckiej.
 • Szkolenia
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
 • Fantastyczną atmosferę opartą na współpracy.
 • Biuro zlokalizowane blisko centrum Warszawy.

Jeśli zainteresowaliśmy Cię tą ofertą, to aplikuj dodając w treści „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez administratora danych osobowych, którym jest IntraworQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124) Warszawa, w celu realizacji procesu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji i będą przechowywane nie dłużej niż do 30 dni po jej zakończeniu, że nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowania decyzji lub profilowaniu, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.”