Ewidencja przebiegu pojazdu służbowego

Ewidencja przebiegu pojazdu służbowego, potocznie kilometrówka. Wykorzystywana przez przedsiębiorców do rejestrowania wydatków poniesionych na eksploatacje pojazdu przeznaczonego do celów działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na eksploatację samochodu służbowego zaliczane są do kosztów przychodu np. wydatki na paliwo.

Ewidencja taka musi być prowadzona przez pracodawcę w sposób zgodny ze stanem faktycznym i zawierać wszystkie wymagane informacje wskazane w rozporządzeniu dotyczącym kilometrówki.

Dane te to:

 • Imię, nazwisko i dane adresowe użytkownika pojazdu;
 • Numer rejestracyjny;
 • Pojemność silnika;
 • Cel i datę wyjazdu;
 • Liczbę przejechanych kilometrów;
 • Stawkę za 1 km przebiegu;
 • Kwotę stanowiącą wynik mnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu;
 • Dane i podpis podatnika (pracodawcy).

Według przepisów prawa pojazd, jaki jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, ujęty w ewidencji przebiegu pojazdów musi:

 • stanowić własność przedsiębiorcy;
 • stanowić własność pracowników przedsiębiorcy;
 • stanowić własność osoby trzeciej i być użytkowany, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia;
 • samochodów osobowych zastępczych.

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu na rok 2022 są identyczne, jak w roku poprzednik, czyli 2021. Zgodnie z treścią Rozporządzenia z dn. 14.11.2007 roku wynoszą one obecnie:

 • 0,5214 zł – w przypadku samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
 • 0,8358 zł – w przypadku samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 (czyli stawki za 1 km przebiegu pojazdu ciężarowego);
 • 0,2302 zł – w przypadku motocykli;
 • 0,1382 zł – w przypadku motorowerów.

 

Spraw aby planowanie czasu pracy było automatyczne, napisz do nas i wyprubój IWQ Basic za darmo, przez 14 dni!

Zobacz jak harmonogramowanie czasy pracy wygląda z nami ➛ sales@intraworq.com

Autor: Sandra Wardecka