Produkty

WTMS-ONE (Workforce Time Management System)

Tworzymy produkty wspierające zarządzanie czasem pracy, procesami oraz zasobami w organizacji. Głównym produktem jest platforma WTMS-ONE, czyli sprawdzone i efektywne programy do zarządzania czasem pracy. Systemy wspomagają standaryzację i usprawnienie procesów tj. planowanie i ewidencję czasu pracy, elektroniczny obieg wniosków urlopowych, elektroniczne wnioski o odbiór czasu wolnego, wnioski o nadgodziny. Tworzone harmonogramyzgodne z aktualnymi przepisami polskiego Prawa Pracy oraz potrzebami biznesowymi naszych Klientów. Systemy zwiększają efektywne planowanie obsady wspomagając realizację celu sprzedażowego. Dostarczamy trafne raporty umożliwiające skrupulatną analizę.

System jest intuicyjny oraz przejrzysty. Dokładamy wszelkich starań aby skomplikowane elementy zarządzania czasem pracy były proste w obsłudze.

Nasze programy wspierają planowanie kilkudziesięciu tysięcy pracowników miesięcznie oraz średnio 60 milionów roboczogodzin rocznie.

Miesięczna ewidencja czasu pracy – dlaczego warto ją zastosować?

Planowanie czasu pracy to niełatwe zajęcie, które wymaga dobrej organizacji i systematyczności. W przedsiębiorstwach, gdzie liczba pracowników sięga nawet kilkuset jest to jeszcze trudniejsze. Wypełnianie papierowych list obecności czy wniosków urlopowych sprawia, że łatwiej zagubić się w dokumentach koniecznych do odpowiedniego rozliczenia rachunkowego. Na szczęście, wszystkie te problemy można wyeliminować poprzez umiejętne zarządzanie czasem pracy.
Teraz jest to możliwe dzięki zaawansowanemu systemowi odpowiedzialnemu za planowanie czasu pracy.

Na czym ono polega?

Jest to nic innego jak miesięczna ewidencja czasu pracy, prowadzona na bieżąco każdego dnia przy użyciu specjalnego programu, do którego dostęp mają wszyscy zatrudnieni.
Co więcej, miesięczna ewidencja czasu pracy pracownika gwarantuje przejrzysty wgląd w liczbę przepracowanych godzin, a co za tym idzie ułatwia odbiór czasu wolnego bądź uzyskanie zapłaty za przepracowane nadgodziny.

Planowanie i zarządzanie czasem pracy

IWQ Planner

Moduł wspomagający planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy. Umożliwia tworzenie harmonogramów zgodnych z przepisami, ewidencję czasu rzeczywiście przepracowanego, zarządzanie urlopami (w tym elektroniczny obieg wniosków) oraz zaawansowaną analizę danych. Pomaga określić liczbę roboczogodzin, które są niezbędne do spełnienia wytyczonych celów biznesowych
w ramach dostępnych FTE oraz dyspozycyjnością pracowników.
Tworzenie grafików w każdym systemie czasu pracy stanie się łatwe i szybkie.

Pokaż więcej

IWQ Dynamic

Dedykowany dla firm zatrudniających do 600 pracowników. Wspomaga tworzenie grafików zgodnych z przepisami, rejestracji i rozliczania czasu pracy, analizy wyników, elektronicznych obiegów wniosków urlopowych oraz uwzględniania dyspozycyjność.
Działa w przeglądarce internetowej. Instalowany jest w chmurze firmy IntraworQ, dzięki czemu usługa jest świadczona w architekturze SaaS (Software as a Service) bez konieczności inwestowania w infrastrukturę IT.

Pokaż więcej

IWQ Basic

Zaplanuj pracę zespołu zgodnie z przepisami polskiego prawa pracy. Możesz tworzyć harmonogramy dla umów o pracę, zleceniobiorców czy współpracowników. Optymalizuj pracę i miej pewność, że właściwie rozliczasz czas pracy. IWQ Basic to dostęp do podstawowych funkcjonalności modułu do planowania i rozliczania czasu pracy. Łatwy model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Pokaż więcej

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pracowniczą

IWQ Dossier

Moduł wspierający zarządzanie aktami osobowymi oraz dodatkowymi teczkami osobowymi pracowników (e-teczka). Umożliwia prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów pracowniczych opatrzonych metadanymi. Porządkuje i ułatwia dostęp do dokumentów pracowników aktualnie zatrudnionych, a także osób, których dokumenty należy przechowywać po ustaniu stosunku pracy.

Pokaż więcej

IWQ HR Portal

Moduł usprawnia oraz systematyzuje zarządzanie dokumentami i wnioskami na potrzeby zatrudniania pracowników etatowych oraz zleceniobiorców. Zakres działania modułu rozpoczyna się wraz z zainicjowaniem procesu zatrudniania
i przebiega przez wszystkie etapy. Utworzone wnioski podlegają akceptacji przez wskazane osoby, aż do momentu wygenerowanie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
W systemie możliwa jest również obsługa wniosków związanych ze zmianą warunków zatrudnienia.

Pokaż więcej

Planowanie zasobów ludzkich i kontrola pracy

IWQ Forecaster

Moduł wykorzystywany do usprawnienia procesu prognozowania optymalnej obsady stanowisk pracy z uwzględnieniem kompetencji pracowników, wskaźników wydajności oraz biznesowych potrzeb. Prognozy obsady liczebności obsady stanowisk pracy w godzinie, dopasowania obsady względem np.: liczby transakcji, wartości obrotów oraz ruchu Klientów w placówkach handlowych, logistyce, produkcji
i bankowości.

Pokaż więcej

IWQ Early Watch Agent

Moduł monitorujący pracę użytkowników w systemie IWQ Planner. Monitorowana jest systematyczność wprowadzania danych oraz ich jakość. Wynik działania pracowników w systemie jest prezentowany w formie przejrzystych wykresów, alertów w formie mailowej oraz zestawień
z możliwością eksportu w celu dalszego przetwarzania.

Pokaż więcej

Nasi Klienci to wiodące firmy w branżach takich jak retail, produkcja, logistyka oraz z obszaru nowych technologii

O nas 

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie czasem pracy.

Świadczymy usługi doradcze i dostarczamy zgodną z aktualnymi przepisami prawa pracy platformę do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Planowanie i zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych procesów mających miejsce w firmie. Obszary takie, jak: ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów i karta czasu pracy, niestety najczęściej adresowane są jako działania kadrowe.
IntraworQ specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi IT wspierających m.in. zarządzanie czasem pracy.

Oto najważniejsze zalety naszego systemu:

Autorskie narzędzie

  • Brak podwykonawców – w pełni odpowiadamy za funkcjonowanie produktu; jesteśmy niezależni w przypadku konieczności przygotowania modyfikacji w produktach dla naszych Klientów;
  • Wąska specjalizacja w zakresie czasu pracy sprawia, że nasi konsultanci zarówno na etapie wdrożenia, jak
    i późniejszego suportu świadczą usługi consultingowe.
    Nie jesteśmy tylko suportem technicznym, ale przede wszystkim merytorycznym partnerem dla naszych Klientów;
  • Program od 2009 roku jest nieprzerwanie opiniowany przez jednego prawnika specjalizującego się w czasie pracy p. Łukasza Prasołka.

Przez 14 lat współpracy z wiodącymi firmami, zdobyliśmy wiedzę biznesową z zakresu zarządzania czasem pracy. Zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami odnoszącymi się do tworzenia grafików, rejestracji i rozliczania czasu pracy.
Posiadamy najbardziej zaawansowany na rynku system, który rozwiązuje problemy związane z czasochłonnym ułożeniem planu pracy czy brakiem kontroli nad wysoką liczbą nadgodzin.

Nasz Zespół

Posiadamy wiedzę praktyczną na poziomie ekspertów, popartą specjalizacjami zawodowymi oraz wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy zaangażowani, zgrani

i uśmiechnięci. Pomagamy Klientom w zakresie zarządzania czasem pracy oraz optymalnego doboru etatyzacji. Posiadamy doświadczenie z zakresu organizacji

i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych.

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do Klienta

Wdrożenie poprzedzamy dokładną analizą bieżącej sytuacji, wskazując kluczowe obszary, w których można zwiększyć efektywność pracy oraz możliwe oszczędności.

Poprawiamy jakość pracy Klientów

Ułatwiamy kontrolę nad powierzonymi procesami: planowanie i ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy.

Wybieramy najlepsze rozwiązania

Pomagamy usprawnić skomplikowane procesy zarządzania czasem pracy zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy.

Maksymalizujemy oszczędności

Skutecznie obniżamy koszty pracy poprzez poprawę jakości planowania oraz minimalizujemy ryzyko prawne związane

z planowaniem czasu pracy.