Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Intraworq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. ONZ 1, 00-123 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy rodo@intraworq.com.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: iod@intaworq.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie lub skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – wówczas dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.