Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IntraworQ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), Rondo ONZ 1 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail rodo@intraworq.com .
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: rodo@intraworq.com. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki treści marketingowych (zawierających w szczególności informacje o produktach i usługach Spółki) na podany numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wysłania treści marketingowych na podany numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni m.in. za kontakt, obsługę i wysyłkę treści marketingowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. m.in. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie do tego niezbędnym.
 6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania,
  w związku z czym dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przesyłanie treści marketingowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres rodo@intraworq.com.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.