Urlop bezpłatny – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Urlop bezpłatny jest to taka forma urlopu, w której zatrudniony nie ma prawa do wynagrodzenia oraz innego świadczenia pieniężnego ze strony pracodawcy. Zostaje udzielony pracownikowi w celu załatwienia spraw rodzinnych, podjęcia nauki lub innej pracy zarobkowej. Urlop bezpłatny jest opisany w art. 174 i 174.1 Kodeksu pracy. Traktuje się go jako okres zawieszenia stosunku pracy. Jednocześnie za ten okres pracodawca nie opłaca za pracownika składek społecznych, w tym ubezpieczenia chorobowego, co powoduje, że pracownik w trakcie urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń chorobowych (np. zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego).

Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do stażu pracy pracownika.

Czas trwania urlopu bezpłatnego

Przepisy nie wskazują limitu czasu, na jaki można udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. Tym samym może on trwać od kilku dni do nawet kilku lat. W praktyce jednak urlop bezpłatny udzielany jest najczęściej na okres od kilku dni do 3 miesięcy. Przy podjęciu urlopu bezpłatnego na dłuższy okres strony najczęściej zastrzegają możliwość przerwania urlopu z ważnych powodów, zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Co do zasady urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Nie powinien wysyłać go za niego pracodawca. Należy zwrócić uwagę, że wniosek pracownika o udzielenie takiego urlopu nie musi posiadać uzasadnienia. Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego i, co ważne, również nie musi uzasadniać swojej decyzji.

Pracownik młodociany, a urlop bezpłatny

Z urlopu bezpłatnego mają prawo skorzystać także pracownicy młodociani. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracującym uczniom wolnego w okresie ferii szkolnych na ich wniosek. Wymiar urlopu bezpłatnego, łącznie z urlopem wypoczynkowym, nie może przekroczyć 2 miesięcy. Podczas tego okresu uprawnienia pracownicze nie zostają zawieszone.

Spraw aby planowanie czasu pracy było automatyczne, napisz do nas i wyprubój IWQ Basic za darmo, przez 14 dni!

Zobacz jak harmonogramowanie czasy pracy wygląda z nami ➛ sales@intraworq.com

Autor: Sandra Wardecka