Urlop macierzyński – podstawowe informacje

Urlop macierzyński to uprawnienie rodzicielskie, które Kodeks Pracy przyznaje matce nowo narodzonego dziecka. Przysługuje pracownicy, przedsiębiorcy albo nawet zleceniobiorcy. Warunkiem jest opłacenie składek na ubezpieczenie chorobowe. Część urlopu macierzyńskiego może być wykorzystana przez ojca, opiekuna prawnego lub innego członka najbliższej rodziny. Za czas urlopu macierzyńskiego otrzymuje się zasiłek macierzyński.

Pracownicy w ciąży może, na swój wniosek, wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje jej urlop w niewykorzystanym wcześniej wymiarze. Możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przed porodem nie przysługuje pracownicy, która urodziła w trakcie urlopu bezpłatnego. 

Pracownica nie może się zrzec prawa do urlopu macierzyńskiego. Może jednak zrezygnować z jego części po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i wrócić do pracy, pod warunkiem, że:

  • 14 tygodni urlopu wykorzysta po porodzie;
  • pozostałą część urlopu macierzyńskiego przejmie ojciec dziecka;
  • złoży pisemny wniosek o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego najpóźniej na 7 dni przed powrotem do pracy, ze wskazaniem daty powrotu;
  • załączy kopię wniosku pracownika ojca, który przejmie pozostałą część urlopu, albo oświadczenie ojca ubezpieczonego w systemie ubezpieczeń społecznych o przerwaniu działalności zarobkowej na okres pozostałego urlopu macierzyńskiego.

Wniosek ojca, który złożony zostanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęciem urlopu powinien zawierać:

  • imię i nazwisko ojca;
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
  • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystanych przed porodem;
  • informację o długości okresu, na który ma zostać udzielony urlop macierzyński ojcu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • oświadczenie matki o zamiarze rezygnacji z części urlopu albo o rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Spraw aby planowanie czasu pracy było automatyczne, napisz do nas i wyprubój IWQ Basic za darmo, przez 14 dni!

 

Zobacz jak harmonogramowanie czasy pracy wygląda z nami ➛ sales@intraworq.com

 

Autor: Sandra Wardecka