Kodeks pracy – nadchodzące zmiany

Zapowiadania na 2022 r. nowelizacja Kodeksu pracy odwlecze się w czasie. Choć dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakładają na państwa UE obowiązek wdrożenia nowych przepisów do sierpnia 2022 r., nie udało się ich jeszcze uchwalić. Prawdopodobny termin wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy to 1 stycznia 2023 r.

Prezentujemy listę zmian, jakich należy się spodziewać w nadchodzących miesiącach:
📌Dodatkowy urlop opiekuńczy – dodatkowy, bezpłatny urlop opiekuńczy przysługujący pracownikom, którzy muszą opiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. rodzicem, mężem lub żoną). Urlop ten może trwać maksymalnie pięć dni w ciągu roku.
📌 Dodatkowy urlop z powodu “siły wyższej” – dyrektywa wprowadza dwa dni robocze lub 16 godzin urlopu spowodowanego działaniem siły wyższej (nagły wypadek, choroba lub inne istotne wydarzenie). Urlop ten jest płatny w wysokości 50% podstawowego wynagrodzenia.
📌 Dłuższy urlop rodzicielski – urlop rodzicielski ma ulec wydłużeniu o 9 tygodni. Urlop ten będzie możliwy do wykorzystania w maksymalnie pięciu częściach do końca roku, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. 9 tygodni z tego urlopu będzie możliwe do wykorzystania jedynie przez ojca, bez możliwości przeniesienia urlopu na matkę.
📌Zasiłek macierzyński – przepisy unijne zakładają wprowadzenie 70-procentowego zasiłku macierzyńskiego za cały okres trwania urlopu rodzicielskiego. W obecnym stanie prawnym matka korzystająca z urlopu rodzicielskiego może otrzymać 100% zasiłku za pierwsze 6 tygodni oraz 60% za pozostały okres.
📌 Urlop ojcowski – ojcowie będą mogli skorzystać z dwutygodniowego urlopu nie przez 24 miesiące od miesiąca narodzin dziecka, a jedynie przez 12 miesięcy.
📌 Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu – nowe przepisy mają zagwarantować pracownikom wychowującym dzieci do lat ośmiu elastyczny czas pracy, a także niemożność zlecania pracy w nocy, wysyłania na delegacje czy ustalania nadgodzin bez zgody pracownika.
📌Praca zdalna – w Kodeksie Pracy ma pojawić się definicja pracy zdalnej oraz związane z nią obowiązki i przywileje. Zgodnie z projektem zmian pracodawca ma pokrywać koszt energii elektrycznej oraz opłaty za Internet wykorzystywane przez pracownika w godzinach pracy.
📌 Zmiany w umowach na okres próbny – umowy na okres próbny nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz prawo do zwrócenia się do pracodawcy z prośbą o zmianę formy zatrudnienia na bardziej przewidywalną.

Zmiany w Kodeksie pracy wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.

 

Autor: Sandra Wardecka