Praca zdalna  tzw. home office to wykonywanie obowiązków zawodowych poza siedzibą firmy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Funkcja HOF (home office) jest wykorzystywana w IWQ Planner. Pracownik może między innymi zawnioskować o pracę zdalną. W naszym systemie pracownik za pomocą przycisku rozpocznij/zakończ pracę, dostępnego w panelu pracownika, może odznaczyć swoją obecność na stanowisku. Dzięki temu przełożony w raporcie „obecni”, który wykazuje bieżące dane, może zweryfikować dostępność pracowników w danym dniu roboczym.