Projekt ustaw w ramach Tarczy Antykryzysowej ma uchronić gospodarkę przed skutkami pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.

Na pakiet składają się m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy
o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), czy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Zmiany nie ominą również Kodeksu pracy, w tym przepisów dotyczących czasu pracy. Pracodawca dotknięty skutkami epidemii COVID-19 będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 przy jednoczesnej gwarancji oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni. Tygodniowy czas odpoczynku ma zostać zmieniony
z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków
z przedstawicielami pracowników – dobowy wymiar czasu pracy będzie mógł zostać wydłużony do
12 godzin (równoważny system czasu pracy), a okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.