Zgodnie z polskim prawem pracy, obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin. Biorąc pod uwagę przepis z art. 131 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracownik może przepracować średnio 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami, wynika dopuszczalna liczba 8 nadgodzin w tygodniu.  W teorii zatem dość łatwo można wyliczyć maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego miesiąca, czy też trwającego kilka miesięcy okresu rozliczeniowego. Jeśli natomiast w ciągu danego miesiąca pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego albo był nieobecny w pracy z powodu choroby, dopuszczalna liczba nadgodzin może budzić wątpliwości. Rozwiązania możemy szukać w stanowisku MRPiPS wydanego po uzgodnieniu z PIP w dniu 20 grudnia 2018r.

Czy absencje pracownika mają wpływ na dopuszczalną liczbę nadgodzin w okresie rozliczeniowym?

Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS oraz PIP wydanym 20 grudnia 2018 r., absencje nie zmniejszą oraz nie zniosą przeciętnie 8-godzinnego maksymalnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu rozliczeniowym. Wystąpienie absencji może zmniejszyć liczbę nadgodzin możliwych do przepracowania ze względu na krótszy rzeczywisty czas,  przez jaki pracownik wykonuje pracę. Oznacza to, że nawet jeśli pracownik w danym miesiącu będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim bądź na urlopie, to jego miesięczny limit nadgodzin w dalszym ciągu będzie wynosił 32 godziny.