Nowe pojęcie dokumentacji pracowniczej, określone w w § 6 pkt 1 Rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, nie uwzględnia harmonogramów czasu pracy. W stanowisku z dnia 31 października 2019r. Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej wskazuje, że w związku z niewymienieniem harmonogramów czasu pracy w § 6 Rozporządzenia, nie muszą one spełniać wymogów elektronizacji wynikających z Rozporządzenia. Oznacza to, że harmonogramy tworzone w plikach Excel mogą pozostać w takiej formie.

Powyższego nie można natomiast zastosować do kart ewidencji czasu pracy, które z racji tego, że wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej, muszą spełniać przewidziane dla niej wymagania i nie mogą być ani tworzone, ani przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2019 r. jest dostępne w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 7 listopada 2019 r.