W 2020 roku siedem dni świątecznych przypada w tygodniu roboczym (od poniedziałku do piątku), natomiast dwa święta – w sobotę. Pierwsza świąteczna sobota wypada 15 sierpnia, czyli dzień ustawowo wolny od pracy z powodu przypadającego wtedy święta kościelnego Matki Boskiej Zielnej (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz uroczystości państwowych związanych ze świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (świętem Wojska Polskiego). Z kolei druga świąteczna sobota przypada 26 grudnia, czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia.
Za święto przypadające w sobotę należy udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Dzień wolny wyznaczony za świąteczną sobotę powinien wypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co owa sobota. W przeciwnym wypadku nie zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.
Kodeks pracy informuje również, że wymiar pracy ulega obniżeniu z powodu każdego dnia świątecznego, który występuje w okresie rozliczeniowym przypadającym w innym dniu, niż niedziela.
Informacje na temat dni świątecznych, które na mocy ustawy są wolne od pracy, znajdują się w treści ustawy z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 90). Zgodnie z nią oprócz niedzieli ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia, czyli Nowy Rok, 6 stycznia (Święto Trzech Króli), pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, wspomniany już 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) oraz 25 i 26 grudnia, czyli pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.