Jakie najważniejsze zmiany czekają pracowników oraz pracodawców w 2020 roku?
Istotne zmiany w 2020r. dotyczą przede wszystkim wysokości wynagrodzenia minimalnego, minimalnej stawki godzinowej, a także dodatku stażowego i niedziel handlowych.
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa
W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 350 zł oraz aktualnie wynosi 2600 zł. Według Ministerstwa, w porównaniu do 2015 roku wysokość płacy minimalnej wzrosła o 850 zł, co oznacza wzrost prawie o połowę w okresie ostatnich 5 lat. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia łączy się z podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej – w 2020 roku wynosi ona 17 zł (wzrost z 14,70 zł w roku poprzednim).
Dodatek za staż pracy
Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległa również wysokość dodatku za staż pracy i sposób jego określania. Pierwsza modyfikacja dotyczy tego, że dodatek za staż pracy nie będzie wpływał na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W 2020 roku została przywrócona wartość dodatku za wysługę lat. Ma to zapobiec sytuacji, w której personel z dłuższym stażem otrzyma niższą stawkę, niż np. osoby zaczynające pracę po studiach, ponieważ do płacy zasadniczej było wcześniej wliczane uzupełnienie za wysługę lat.
Niedziele handlowe
W 2020 roku będzie tylko siedem niedziel handlowych. Zakupy będzie można zrobić w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał również w dwie kolejne niedziele, poprzedzające święta Bożego Narodzenia i w niedzielę przed Wielkanocą.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych, które chcą być aktywne zawodowo
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęło zmianami także osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Pierwsza z nich to wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego). Wysokość świadczenia w 2020 roku będzie wynosiło 1830 zł netto. Od 1 stycznia 2020 roku wzrosło dofinansowanie dla zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej.