W dniu 28.06.2019r. opublikowano rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana ta wynika
z nowelizacji do Kodeksu pracy wprowadzonej na początku maja 2019r., wdrażającej RODO.

W uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia zawarta była rekomendacja, aby już w czasie prac nad rozporządzeniem wydawać świadectwa na nowym wzorze. W związku z tym, że projekt nie był wówczas wiążący, dochodziło do sytuacji, kiedy po 4 maja 2019 r. wydawane były świadectwa zawierające w dalszym ciągu imiona rodziców.

Z opublikowanego Rozporządzenia wynika wprost możliwość zmiany świadectwa pracy poprzez wydanie kolejnej wersji bez imion rodziców i zniszczenie poprzedniego.

Nowa wersja świadectwa pracy mogła być wydana na papierowy lub elektroniczny wniosek pracownika w terminie 30 dni licząc od dnia 29.06.2019r. Pracodawca był wówczas zobowiązany do wydania nowego świadectwa w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika.