Czas przechowywania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, która nie stanowi dokumentacji pracowniczej w rozumieniu przyjętym po zmianach od 01.01.2019r., nie został wyraźnie określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, co potwierdził Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w swoich stanowiskach z dnia 21.03.2019r. i 12.04.2019r.

W  związku z powyższym, UODO rozważa wystąpienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

Zalecana praktyka

Jednak dopóki przepisy dotyczące tego obszaru się nie zmienią, pracodawcy będący administratorami danych osobowych, są zobowiązani do ustalenia tych terminów samodzielnie. To, czym powinni się kierować to zasada ograniczenia przechowywania danych osobowych wynikająca z RODO oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych. Rozporządzenie przewiduje zróżnicowane okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów choroby upoważnia
do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy
w narażeniu zawodowym.