Jaki jest wpływ absencji na ilość nadgodzin pracowników?

Kodeks pracy przewiduje, że osoba zatrudniona w Polsce może pracować 40 godzin w tygodniu. Do tego jednak możliwe jest doliczenie nadgodzin, za które każdy pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Problem pojawia się jednak, gdy pracownik weźmie [...]

Zmiany w prowadzeniu Akt Osobowych Pracownika

Od 1 stycznia 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, dotyczące dokumentacji pracowniczej(źródło) Regulacje dotyczą m.in. zakresu liczby Akt Osobowych Pracownika. Dotychczasowe trzy części zostały zastąpione czterema. Cztery części [...]

Wypłata wynagrodzeń 2019 – co ulega zmianie?

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady dotyczące sposobów wypłacania pracownikom wynagrodzeń. Jest to związane z nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 10 stycznia 2018 r., a dokładniej art. 86 § 3. Dotychczas za podstawową [...]

Danina solidarnościowa od 1 stycznia 2019 roku

Prezydent Polski podpisał ustawę dotyczącą tzw. daniny solidarnościowej, przeznaczanej na rzecz osób niepełnosprawnych. Rząd szacuje, że w ten sposób zbierze ok. 2 mld zł rocznie. Kto zostanie obciążony nowym podatkiem i na jakich zasadach będzie [...]

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – jedyna forma L4 od 1 grudnia

Zgodnie z zapewnieniami Wojciecha Andrusiewicza - rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dotychczas ponad 56% zwolnień lekarskich było wystawianych w formie elektronicznej. Od soboty 1 grudnia stało się to wymogiem w przypadku każdego L4. Papierowe zwolnienia [...]

Prawo pracy – ważne zmiany od 22 listopada

Z dniem 22 listopada, na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy, część z umów o pracę podpisanych na czas określony uległo przekształceniu w umowy stałe, zawierane na czas nieokreślony. Zmiany dotyczą osób zatrudnionych u danego pracodawcy przez [...]

Długość zmian w przedsiębiorstwie

Długość zmian w przedsiębiorstwie Czas pracy to jeden z czynników, który odgrywa istotną rolę w organizacji przedsiębiorstwa bądź instytucji. Obecnie 8-godzinny model należy już do przeszłości. Długości zmian są podyktowane takimi czynnikami jak: otoczenie biznesowe, [...]

Co to jest KPI?

KPI to kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators), które pomagają w określaniu i wspieraniu organizacji w osiąganiu założonych celów. Określenie KPI pomaga także w budowaniu kultury firmy opartej o wyniki, ponieważ dzięki nim pracownicy mogą mierzyć efekty swojej [...]

Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?

Dokumentacja czasu pracy od 2019 roku najprawdopodobniej stanie się dla pracodawców jeszcze bardziej problematyczna. Dotychczas większość dokumentów objęta była 3-letnim okresem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, o czym stanowi art. 291 kodeksu pracy. Przechowywanie dokumentów [...]

Do kiedy należy wykorzystać urlop za rok 2018?

W związku z licznymi zapowiedziami dotyczącymi zmian w Kodeksie Pracy wiele osób zastanawia się, jak nowe rozwiązania prawne wpłyną na obecne stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zapowiadana nowelizacja ma dotyczyć przede wszystkim urlopów. Jednak prace [...]

12 listopada 2018 r. jako dzień wolny od pracy

Sejm w dniu 24 października przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie przyjęto, że 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym i dniem wolnym od [...]

Dwie godziny dla rodziny

Dwie godziny dla rodziny dwie godziny dla rodziny Czy wiecie dlaczego 15 maja pracujemy krócej? Bierzemy udział w Międzynarodowym Dniu Rodziny, który przypada właśnie dziś. Pracownicy IntraworQ kończą pracę dwie godziny wcześniej. Zależy [...]

Okres rozliczeniowy – jaki wybrać?

Dlaczego okres rozliczeniowy jest tak ważny dla organizacji? Długość okresu rozliczeniowego to jeden z podstawowych elementów organizacji czasu pracy. W zależności od czasu trwania okresu rozliczeniowego pracodawca podejmuje ważną decyzję dotyczącą m.in. elastycznego gospodarowania [...]

Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych

Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy. W Kodeksie Pracy brak jest przepisu wskazującego sposób rozliczenia czasu pracy w podróży służbowej, ale orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało w [...]

Minimalna stawka godzinowa a kontrola PIP

PIP ma ograniczone kompetencje w zakresie kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Stawka ta nie dotyczy jednak umów o dzieło i [...]