Homepage2022-11-18T12:17:18+01:00

Produkty

WTMS-ONE (Workforce Time Management System)

Tworzymy produkty wspierające zarządzanie czasem pracy, procesami oraz zasobami w organizacji. Głównym produktem jest platforma WTMS-ONE, czyli sprawdzone i efektywne programy do zarządzania czasem pracy.

Systemy wspomagają standaryzację i usprawnienie procesów tj. planowanie i ewidencję czasu pracy; elektroniczny obieg wniosków urlopowych; elektroniczne wnioski o odbiór czasu wolnego; wnioski o nadgodziny. Tworzone harmonogramyzgodne z aktualnymi przepisami polskiego Prawa Pracy oraz potrzebami biznesowymi naszych Klientów. Systemy zwiększają efektywne planowanie obsady wspomagając realizację celu sprzedażowego. System jest intuicyjny oraz przejrzysty. Dokładamy wszelkich starań aby skomplikowane elementy zarządzania czasem pracy były proste w obsłudze.

Miesięczna ewidencja czasu pracy – dlaczego warto ją zastosować?

Planowanie czasu pracy to niełatwe zajęcie, które wymaga dobrej organizacji i systematyczności. W przedsiębiorstwach, gdzie liczba pracowników sięga nawet kilkuset jest to jeszcze trudniejsze. Wypełnianie papierowych list obecności czy wniosków urlopowych sprawia, że łatwiej zagubić się w dokumentach koniecznych do odpowiedniego rozliczenia rachunkowego. Na szczęście, wszystkie te problemy można wyeliminować poprzez umiejętne zarządzanie czasem pracy.

Na czym ono polega?

Jest to nic innego jak miesięczna ewidencja czasu pracy, prowadzona na bieżąco każdego dnia przy użyciu specjalnego programu, do którego dostęp mają wszyscy zatrudnieni. Co więcej, miesięczna ewidencja czasu pracy pracownika gwarantuje przejrzysty wgląd w liczbę przepracowanych godzin, co za tym idzie ułatwia odbiór czasu wolnego bądź uzyskanie zapłaty za przepracowane nadgodziny.

Planowanie i zarządzanie czasem pracy

IWQ Planner

Moduł wspomagający planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy. Umożliwia tworzenie harmonogramów zgodnych z przepisami, ewidencję czasu rzeczywiście przepracowanego, zarządzanie urlopami (w tym elektroniczny obieg wniosków) oraz zaawansowaną analizę danych. Pomaga określić liczbę roboczogodzin, które są niezbędne do spełnienia wytyczonych celów biznesowych
w ramach dostępnych FTE oraz dyspozycyjnością pracowników.
Tworzenie grafików w każdym systemie czasu pracy stanie się łatwe i szybkie.

IWQ Dynamic

Dedykowany dla firm zatrudniających do 600 pracowników. Wspomaga tworzenie grafików zgodnych z przepisami, rejestracji i rozliczania czasu pracy, analizy wyników, elektronicznych obiegów wniosków urlopowych oraz uwzględniania dyspozycyjność.
Działa w przeglądarce internetowej. Instalowany jest w chmurze firmy IntraworQ, dzięki czemu usługa jest świadczona w architekturze SaaS (Software as a Service) bez konieczności inwestowania w infrastrukturę IT.

IWQ Basic

Zaplanuj pracę zespołu zgodnie z przepisami polskiego prawa pracy. Możesz tworzyć harmonogramy dla umów o pracę, zleceniobiorców czy współpracowników. Optymalizuj pracę i miej pewność, że właściwie rozliczasz czas pracy. IWQ Basic to dostęp do podstawowych funkcjonalności modułu do planowania i rozliczania czasu pracy. Łatwy model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pracowniczą

IWQ Dossier

Moduł wspierający zarządzanie aktami osobowymi oraz dodatkowymi teczkami osobowymi pracowników (e-teczka). Umożliwia prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów pracowniczych opatrzonych metadanymi. Porządkuje i ułatwia dostęp do dokumentów pracowników aktualnie zatrudnionych, a także osób, których dokumenty należy przechowywać po ustaniu stosunku pracy.

IWQ HR Portal

Moduł usprawnia oraz systematyzuje zarządzanie dokumentami i wnioskami na potrzeby zatrudniania pracowników etatowych oraz zleceniobiorców. Zakres działania modułu rozpoczyna się wraz z zainicjowaniem procesu zatrudniania
i przebiega przez wszystkie etapy. Utworzone wnioski podlegają akceptacji przez wskazane osoby, aż do momentu wygenerowanie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
W systemie możliwa jest również obsługa wniosków związanych ze zmianą warunków zatrudnienia.

Planowanie zasobów ludzkich i kontrola pracy

IWQ Forecaster

Moduł wykorzystywany do usprawnienia procesu prognozowania optymalnej obsady stanowisk pracy z uwzględnieniem kompetencji pracowników, wskaźników wydajności oraz biznesowych potrzeb. Prognozy obsady liczebności obsady stanowisk pracy w godzinie, dopasowania obsady względem np.: liczby transakcji, wartości obrotów oraz ruchu Klientów w placówkach handlowych, logistyce, produkcji
i bankowości.

IWQ Early Watch Agent

Moduł monitorujący pracę użytkowników w systemie IWQ Planner. Monitorowana jest systematyczność wprowadzania danych oraz ich jakość. Wynik działania pracowników w systemie jest prezentowany w formie przejrzystych wykresów, alertów w formie mailowej oraz zestawień
z możliwością eksportu w celu dalszego przetwarzania.

Nasi Klienci to wiodące firmy w branżach takich jak retail, produkcja, logistyka oraz z obszaru nowych technologii

O nas 

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie czasem pracy.

Świadczymy usługi doradcze i dostarczamy zgodną z aktualnymi przepisami prawa pracy platformę do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Planowanie i zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych procesów mających miejsce w firmie. IntraworQ specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi IT wspierających m.in. zarządzanie czasem pracy.

W 2007 roku została wydana pierwsza wersja systemu pod nazwą Grafiki Pracy, której główną zaletą była weryfikacja planowanego czasu pracy względem przepisów Kodeksu Pracy.
W 2009 roku po kolejnych udanych wdrożeniach i rozbudowie funkcjonalności nazwa systemu została oficjalnie zmieniona na PlanQ. Do dnia dzisiejszego jest używana przez naszych Klientów.
W 2015 roku PlanQ w wyniku dalszego rozwoju systemu zmienił nazwę na IWQ Planner, stając się jednocześnie podstawowym modułem platformy WTMS-ONE.

Przez 14 lat współpracy z wiodącymi firmami, zdobyliśmy wiedzę biznesową z zakresu zarządzania czasem pracy. Zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami odnoszącymi się do tworzenia grafików, rejestracji i rozliczania czasu pracy praktycznie we wszystkich systemach czasu pracy.
Posiadamy system, który rozwiązuje problemy związane z czasochłonnym ułożeniem planu pracy; prowadzeniem ewidencji czasu pracy; ewidencji urlopów; prowadzeniem karty czasu pracy (KCP) czy brakiem kontroli nad wysoką liczbą nadgodzin.

Dla kogo są systemy IWQ?

IWQ to idealny system do harmonogramowania i rozliczania czasu pracy dla każdej firmy zatrudniającej pracowników w różnych systemach czasu pracy.
Znakomicie ułatwia pracę w takich rodzajach działalności jak np.: retail; produkcja; usługi; sieci handlowe; ochrona; firmy sprzątające; hotele; wyposażenia wnętrz; sklepy budowlane; logistyka czy kawiarnie.

Oto najważniejsze zalety naszego systemu:

  • Brak podwykonawców – w pełni odpowiadamy za funkcjonowanie produktu; jesteśmy niezależni w przypadku konieczności przygotowania modyfikacji w produktach dla naszych Klientów;
  • Wąska specjalizacja w zakresie czasu pracy sprawia, że nasi konsultanci zarówno na etapie wdrożenia oraz późniejszego supportu świadczą usługi consultingowe. Nie jesteśmy tylko supportem technicznym, ale przede wszystkim merytorycznym partnerem dla naszych Klientów;
  • Stała współpraca z prawnikiem. Program od 2009 roku jest nieprzerwanie opiniowany przez jednego prawnika specjalizującego się w czasie pracy p. Łukasza Prasołka.

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do Klienta

Wdrożenie poprzedzamy dokładną analizą bieżącej sytuacji, wskazując kluczowe obszary, w których można zwiększyć efektywność pracy oraz możliwe oszczędności.

Poprawiamy jakość pracy Klientów

Ułatwiamy kontrolę nad powierzonymi procesami: planowanie i ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy.

Wybieramy najlepsze rozwiązania

Pomagamy usprawnić skomplikowane procesy zarządzania czasem pracy zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy.

Maksymalizujemy oszczędności

Skutecznie obniżamy koszty pracy poprzez poprawę jakości planowania oraz minimalizujemy ryzyko prawne związane

z planowaniem czasu pracy.

Najczęściej zadawane pytania 

test2022-05-06T10:45:16+02:00

test

Jak często synchronizowane są dane w systemie?2022-05-05T09:02:05+02:00

Dane z systemami zewnętrznymi mogą synchronizować się automatycznie lub na żądanie użytkownika. Większość obszarów wymiany z systemami kadrowo płacowymi, w obie strony, odbywa się raz na dobę tzn. nowe zatrudnienia, aneksy, zarejestrowane absencje, zmienione limity urlopowe będą widoczne w IWQ na następny dzień, analogicznie grafiki zaplanowane w IWQ, zaakceptowane wnioski urlopowe itp. będą widoczne w systemie kadrowo-płacowym następnego dnia. W przypadku pilnej potrzeby pobrania danych z systemu kadrowo-płacowego do IWQ uprawniony użytkownik może proces uruchomić ręcznie.

Dodatkowo godziny wynikające z rozliczenia czasu pracy są eksportowane do systemu kadrowo-płacowego 1-2 razy w miesiącu w zależności od terminu i sposobu wypłacania wynagrodzeń.

Co jeśli w trakcie miesiąca muszę zmienić harmonogram?2022-05-05T09:01:49+02:00

System IWQ niezależnie od posiadanej wersji umożliwia zmianę planu. Dzieje się to poprzez odblokowanie planu i wtedy powstaje jego kolejna wersja, która zawiera grafik z ostatniego zatwierdzonego planu. Użytkownik może na tej wersji wprowadzić potrzebne zmiany w harmonogramie. W zależności od regulaminów Klienta wersje mogę być tworzone z np. jedno lub kilkudniowym wyprzedzeniem. System komunikuje błędykiedy użytkownik chce zmienić plan za minione dni. Liczba wersji jest nieograniczona. Dodatkowo w systemie są raporty porównujące zmiany pomiędzy wybranymi wersjami planu.

Ile trwa okres wdrożenia?2022-05-05T09:01:35+02:00

Okres wdrożenia jest ściśle uzależniony od wielkości wdrożenia, którą z reguły szacujemy na bazie liczby pracowników obsługiwanych (planowanych) w systemie. Wdrożenia IWQ Dynamic do 600 pracowników, realizowane na naszych serwerach i wdrażanie w oparciu o standardy synchronizacji z reguły trwają od 2 do 4 miesięcy. Przy czym po drugim miesiącu użytkownicy są już przeszkoleni i pracują w systemie. Do dokończenia zostają wtedy rozliczenia miesiąca i okresu z bazy produkcyjnej i odbiór projektu. Przy wdrożeniach IWQ Planner powyżej 600 pracowników, okres wdrożenia to od 4 do 8 miesięcy – harmonogram jest przygotowywany w zależności od dokładnej liczby pracowników (kilka czy kilkanaście tysięcy obsługiwanych osób)  oraz dodatkowych integracji i developmentów.

Ile lat firma jest na rynku?2022-05-05T09:01:22+02:00

Firma działa na rynku od 2013 roku. Warto jednak wspomnieć, że produkt IWQ Planner jest kontynuacją produktu PlanQ, który debiutował na rynku w 2007 roku. Wśród założycieli spółki IntraworQ były osoby odpowiedzialne za powstanie i rozwój PlanQ.  Od 2009 roku nieprzerwanie system jest audytowany (w poprzedniej i obecnej spółce) przez tego samego prawnika, specjalistę w zakresie prawa pracy tj. Łukasza Prasołka.

Czy system działa w usłudze On Premise i SaaS?2022-05-05T09:01:00+02:00

System w wersjach do 600 pracowników tj. IWQ Basic lub IWQ Dynamic działa tylko w usłudze SaaS tzn. system zainstalowany jest na serwerach IWQ, a umowa podpisywana z Klientem dotyczy usługi korzystania z oprogramowania.

Dla instalacji powyżej 600 pracowników tj. produkt IWQ Planner oferujemy dwa modele On Premise i SaaS.

W modelu On Premise Klient zakupuje licencje i sam decyduje, gdzie zostanie zainstalowany system czy na serwerach Klienta czy na jakimś innym wskazanym przez Klienta serwerze. Poza umową licencyjną podpisujemy umowę wdrożeniową oraz serwisową.

Druga opcja, w której Klient nie kupuje licencji a oprogramowanie jest udostępniane na serwerach IWQ to model SaaS, w tym wypadku podpisujemy dwie umowy wdrożeniową oraz o korzystanie z usługi.

Go to Top