Prognozowanie i kontrola obsady 

IWQ Early Watch Agent

IWQ Early Watch Agent to narzędzie bazujące na KPI (Key Performance Indicator), które zostało utworzone na podstawie doświadczeń w użytkowaniu systemu WTMS-ONE IWQ Planner.
Monitoruje ono pracę w systemie w czasie rzeczywistym i ostrzega przed niewłaściwymi zachowaniami użytkowników (np. rejestrowanie danych w systemie za cały okres rozliczeniowy w ostatnich dniach przed naliczeniami), które niosą ze sobą wysokie ryzyko popełnienia błędu oraz ograniczają bieżący nadzór nad faktyczną liczbą nadgodzin i innych dodatków.
Monitoring jest parametryzowany w zależności od uruchomionych obszarów funkcjonalnych u Klienta.
Dla modułu IWQ Forecaster automatycznie monitorowaną daną jest np. odchylenie planu od zapotrzebowania na pracowników, wykraczające poza określoną tolerancję. IWQ Early Watch Agent to narzędzie przeznaczone dla osób koordynujących i nadzorujących pracę planistów.

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.