Planowanie i zarządzanie czasem pracy 

WTMS ONE IWQ Planner

Dla dużych firm (powyżej 600 pracowników). Moduł do planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy.
Dostarcza trafne raporty, usystematyzowany obieg wniosków urlopowych oraz uwzględniania dyspozycyjność pracowników.
Tworzenie grafików w systemie równoważnym, podstawowym, zadaniowym, zmianowym i ruchomym stanie się łatwe i szybkie.
Procesy, jakość i koszty pracy ulegną widocznej poprawie.

Do czego służy IWQ Planner?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia
 • przewidywanej sprzedaży
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy
 • rejestracji absencji
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy
 • porównania kolejnych wersji planu pracy
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym
 • optymalizacji czasu pracy

Obszary funkcjonalne IWQ Planner

Planowanie i rozliczanie czasu pracy Dzięki automatycznym komunikatom oraz indywidualnej parametryzacji system przyspiesza proces planowania i ewidencji czasu pracy
Obieg wniosków urlopowych Ułatwiliśmy monitoring i obieg wniosków urlopowych tworząc moduł do zarządzania wnioskami
Dyspozycyjność pracowników Uwzględnianie tzw. próśb grafikowych zmniejsza liczbę wersji planów

Raportowanie

 • Ponad 40 raportów w systemie
 • Dostęp do aktualnych raportów 24/7
 • Czytelne informacje w formie graficznej
 • Możliwość eksportowania raportów do Excela
 • Tworzymy raporty na zamówienie Klienta

Wybrane raporty operacyjne Wybrane raporty zarządcze
 • KCP – Karta Czasu Pracy
 • Raport nadgodzin
 • Raport sumujący
 • Wydruk harmonogramów
 • Listy obecności
 • Statystyki absencji
 • Limity urlopowe
 • Odchyleń – plan, a wykonanie pracy
 • Wykorzystanie nominału pracowników

System IWQ Planner zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym i ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

System integruje się z większością popularnych systemów ERP, takich jak Workday, SAP S/4 HANA, SAP ECC,  Teta Constallation, Teta 2000, Macrologic Xpertis, Microsoft Dynamix AX, Simple.ERP czy Symfonia.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu IWQ Planner:

 • Przejrzysty i intuicyjny harmonogram pracy oraz ewidencja czasu pracy;
 • Elastyczne planowanie grafików w systemach równoważnego i ruchomego czasu pracy;
 • Bezpieczeństwo: zgodność z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy, GIODO i RODO;
 • Łatwy do wdrożenia i prosty proces obsługi od strony IT – przez przeglądarkę www;
 • Znacząca redukcja kosztów wynagrodzeń – optymalizacja czasu pracy poprzez:
  • pełne wykorzystanie godzin pracy (nominał pracowniczy);
  • ograniczenie liczby wypłacanych nadgodzin;
  • ograniczenie strat wynikających z niedoboru personelu w godzinach produktywnych oraz przestoi w godzinach nieproduktywnych;
 • Eksportowanie danych do systemów kadrowo – płacowych;
 • Zaawansowana analiza procesów ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi.

Program do ewidencji czasu pracy – zastosowanie

Planowanie czasu pracy wszystkich pracowników w dużym przedsiębiorstwie może okazać się dużym wyzwaniem.
Zbyt dużo obowiązków i dokumentów sprawia, że często wkradają się błędy, a straty wzrastają w wyniku braku kontroli czy niewłaściwej organizacji.
Z tego też względu opłacalnym rozwiązaniem staje się program do planowania czasu pracy. Na czym polega działanie takiego grafiku pracy?

Funkcje grafiku pracy online

Program do grafiku pracy jest intuicyjny. Wszyscy pracownicy otrzymują dane dostępowe na swoje imię i nazwisko, a następnie logują się do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby zobaczyć swój grafik pracy program odlicza godziny wraz z uwzględnieniem przerw.
To jednak niejedyna jego funkcjonalność. Program do ewidencji czasu pracy umożliwia również sprawne zarządzanie wnioskami urlopowymi.
Wystarczy wybrać okres trwania urlopu oraz jego rodzaj, np. wypoczynkowy, na żądanie. Kolejny krok to przesłanie go do akceptacji.
Wniosek pojawia się do zaakceptowania u osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zespołem w danej firmie i to ona ma podjąć decyzję, czy wyraża zgodę na udzielenie urlopu, czy też wniosek odrzuca.  Może to sprawdzić, wchodząc w grafik pracy.
Program online znacznie to ułatwi.
Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie zbędnych formalności.

Program do planowania czasu pracy sprawia, że łatwiejsze staje się także sprawowanie kontroli nad urlopami pracowników.
Korzystanie z programu do ewidencji czasu pracy oferuje jednocześnie korzyści pracownikom, którzy mają wgląd do bieżącej liczby dni urlopowych, co pozwala im bezproblemowo zaplanować swój wypoczynek. Jeżeli więc w Państwa firmie problematyczne staje się planowanie czasu pracy program tego rodzaju powinien okazać się niezwykle pomocny. Dlaczego jeszcze ważny jest grafik pracy Program pozwala uporządkować bieżące kwestie i przypomni o nich, kiedy okaże się to konieczne.

Planowanie czasu pracy program – korzyści z wdrożenia systemu IWQ Planner

Program do grafiku pracy to najlepsze narzędzie optymalizujące czas pracy. Tworzenie grafiku pracy nigdy nie było takie łatwe.
Jego największą zaletę stanowi łatwość obsługi oraz niezwykle rozbudowana funkcjonalność. Program do planowania czasu pracy gwarantuje nie tylko tworzenie i pilnowanie harmonogramów, składanie wniosków urlopowych czy obliczanie czasu pracy, ale także możliwość automatycznego generowania raportów.
Dostępny moduł umożliwia także planowanie czasu pracy zmianowej. Program tego typu daje szansę na zorganizowanie czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków w taki sposób, by wykorzystać go jak najbardziej efektywnie. Plany można na bieżąco zmieniać i edytować, a co najważniejsze – pod koniec miesiąca warto sprawdzić, czy udało się go wykonać i w jakim stopniu. Być może okaże się to pomocne w lepszej organizacji w przyszłości oraz zauważeniu własnych błędów.

Ponadto poprawie ulega koszt pracy oraz jej jakość. Program do planowania czasu pracy sprawia, że poświęcany dotąd czas, zostaje wykorzystany w jak najlepszy sposób. Łatwiejsze jest także przeprowadzenie kontroli pracy. Program do ewidencji czasu pracy przekłada się na znaczące oszczędności w przedsiębiorstwie.
Już po miesiącu od wdrożenia zauważalne są znaczące zmiany na tym polu.
Program do planowania czasu pracy jest więc dobrym wyborem, przynoszącym mnóstwo korzyści.

Grafik pracy program – dla kogo przeznaczony jest IWQ Planner?

Ewidencja czasu pracy program IWQ Planner stworzona została z myślą o dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniają przynajmniej 600 pracowników. Polecana będzie więc przede wszystkim firmom produkcyjnym oraz korporacjom czy też branży retail, które chcą sprawnie zarządzać harmonogramem czasu pracy swoich pracowników. . Program do planowania czasu pracy z pewnością okaże się niezbędny w przypadku rozproszonych organizacji, np. sieć sklepów. Doskonale sprawdzi się też przy współpracy zdalnej, kiedy znacznie trudniej o kontrolę i rozplanowanie pracy.

Program do ewidencji czasu pracy zapewnia wgląd w działania zatrudnionych osób. Jego obsługa jest intuicyjna, a ciekawą funkcję stanowi porównanie wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym. Ponadto grafik pracy program zapewnia dostęp do aktualnych raportów 24/7, umożliwia także eksportowanie raportów do Excela, co jest bardzo pomocne w przypadku wykonywania obliczeń.
Program do ewidencji czasu pracy nie wymaga zmian w strukturze IT ani tym bardziej zakupu kosztownych narzędzi.
Wykorzystanie w pełni nominału pracowników przełoży się na znaczne oszczędności, dlatego też program do planowania czasu pracy warto zastosować w firmie jak najwcześniej.

Optymalizacja czasu pracy z IWQ Planner

Intuicyjny program do układania grafików usprawnia w organizacji takie procesy jak m.in.: planowanie czasu pracy poprzez wykorzystanie dostępnego zasobu w postaci nominału pracowniczego, czy obieg wniosków urlopowych. System rejestruje także faktycznie przepracowane godziny, co ułatwia Klientowi zarządzanie czasem pracy w organizacji. Program do tworzenia grafików IWQ Planner działa idealnie w mieszanych zespołach, w których część osób pracuje stacjonarnie w biurze, część w trybie home office, a jeszcze inni np. podróżują służbowo.

Program do grafików pracy IWQ Planner to narzędzie sprawdzające się w szczególności w branżach retail, produkcyjnych.
Ze względu na dużą elastyczność sprawdza się równie dobrze w organizacjach pracujących w podstawowym systemie czasu pracy, czy branży hotelarskiej. Uwzględnia on również dyspozycyjność pracowników, dzięki czemu o wiele łatwiej zarządza się dużymi zespołami, a osoby planujące mogą w jednym miejscu przechowywać prośby grafikowe swoich pracowników. W temacie jakim jest praca zmianowa, system do układania grafiku to duże ułatwienie ze względu na stopień skomplikowania podziału pracy.

Program do układania grafiku pracy daje możliwość zalogowania się do systemu każdemu pracownikowi po nadaniu mu indywidualnego dostępu, wglądu we własny grafik czy liczbę niewykorzystanych dni urlopowych. Nanoszenie własnych preferencji na stworzony grafik jest niezwykle proste, co sprawia, że duże zespoły mogą się wygodnie komunikować. Raz utworzone szablony i schematy zmian grafikowych z łatwością można wykorzystywać tworząc grafiki pracy dla wielu osób jednocześnie.

Wygoda i doskonała organizacja pracy dzięki IWQ Planner

Program do grafików pracy IWQ Planner jest przystosowany do obsługi różnych rodzajów umów, okresów rozliczeniowych, czy systemów czasu pracy w ramach jednej organizacji. Program do robienia grafików automatycznie sygnalizuje za pomocą komunikatów wszelkie niezgodności z aktualnymi przepisami w kodeksie pracy, co pozwala na szybką reakcję i uniknięcie błędnego planowania.
Program do tworzenia grafików jest również zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO.

Szczegółowa analiza danych dzięki raportowaniu

Dzięki bogatej funkcjonalności programu do grafików pracy IWQ Planner możliwe jest raportowanie na dużą skalę.
Osoby zajmujące się analizą danych będą miały do dyspozycji m.in.: raport nadgodzin, listy obecności pracowników, dokładne statystyki nieobecności pracowników, a także raporty wskazujące wykorzystanie nominału pracowniczego, czy wskazujący powstałe rozbieżności od założonego planu pracy.
Program do robienia grafików jest w stanie wyeksportować zdecydowaną większość raportów do plików Excel, gdzie można je ze sobą w łatwy sposób porównywać.

W przedsiębiorstwach, w których standardem jest praca zmianowa grafik pozwoli szybko i skutecznie poprawić wydajność pracowników, w taki sposób ustalając godziny pracy, aby maksymalnie wykorzystać ich nominał pracowniczy.
Warto też zauważyć, że przy pracy zmianowej grafik często ulega modyfikacjom, zwłaszcza jeśli pracownicy chcą się ze sobą zamieniać godzinami.
Dzięki funkcjonalności wersjonowania grafików pracy, system poradzi sobie doskonale w takich sytuacjach.

Szacuje się, że czas poświęcony na ułożenie grafików dla kilkunastu osób bez korzystania ze specjalistycznego oprogramowania wynosi około godziny. W przypadku ponad 600 osób łatwo policzyć, że czas ten wzrasta wielokrotnie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o skomplikowanym procesie tworzenia harmonogramów, które chcą działać optymalnie, jest program do układania grafików IWQ Planner.

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.