Planowanie i zarządzanie czasem pracy – program do grafików

WTMS ONE IWQ Planner

Dla dużych firm (powyżej 600 pracowników). Moduł do planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy. Dostarcza trafne raporty, usystematyzowany obieg wniosków urlopowych oraz uwzględniania dyspozycyjność pracowników. Tworzenie grafików w systemie równoważnym, podstawowym, zadaniowym, zmianowym i ruchomym stanie się łatwe i szybkie. Procesy, jakość i koszty pracy ulegną widocznej poprawie.

Do czego służy IWQ Planner?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia
 • przewidywanej sprzedaży
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy
 • rejestracji absencji
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy
 • porównania kolejnych wersji planu pracy
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym
 • optymalizacji czasu pracy

Obszary funkcjonalne IWQ Planner

Planowanie i rozliczanie czasu pracy Dzięki automatycznym komunikatom oraz indywidualnej parametryzacji system przyspiesza proces planowania i ewidencji czasu pracy
Obieg wniosków urlopowych Ułatwiliśmy monitoring i obieg wniosków urlopowych tworząc moduł do zarządzania wnioskami
Dyspozycyjność pracowników Uwzględnianie tzw. próśb grafikowych zmniejsza liczbę wersji planów

Raportowanie

 • Ponad 40 raportów w systemie;
 • Dostęp do aktualnych raportów 24/7;
 • Czytelne informacje w formie graficznej;
 • Możliwość eksportowania raportów do Excela;
 • Tworzymy raporty na zamówienie Klienta.

Wybrane raporty operacyjne Wybrane raporty zarządcze
 • KCP – Karta Czasu Pracy
 • Raport nadgodzin
 • Raport sumujący
 • Wydruk harmonogramów
 • Listy obecności
 • Statystyki absencji
 • Limity urlopowe
 • Odchyleń – plan, a wykonanie pracy
 • Wykorzystanie nominału pracowników

System IWQ Planner zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym czy ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

System integruje się z większością popularnych systemów ERP, takich jak Workday, SAP S/4 HANA, SAP ECC, Teta Constallation, Teta 2000, Macrologic Xpertis, Microsoft Dynamix AX, Simple.ERP czy Symfonia.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu IWQ Planner:

 • Przejrzysty i intuicyjny harmonogram pracy oraz ewidencja czasu pracy;
 • Elastyczne planowanie grafików w systemach równoważnego i ruchomego czasu pracy;
 • Bezpieczeństwo: zgodność z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy, GIODO i RODO;
 • Łatwy do wdrożenia i prosty proces obsługi od strony IT – przez przeglądarkę www;
 • Znacząca redukcja kosztów wynagrodzeń – optymalizacja czasu pracy poprzez:
  • pełne wykorzystanie godzin pracy (nominał pracowniczy);
  • ograniczenie liczby wypłacanych nadgodzin;
  • ograniczenie strat wynikających z niedoboru personelu w godzinach produktywnych oraz przestoi w godzinach nieproduktywnych;
 • Eksportowanie danych do systemów kadrowo – płacowych;
 • Zaawansowana analiza procesów ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi.

Program do ewidencji czasu pracy – zastosowanie

Planowanie czasu pracy wszystkich pracowników w dużym przedsiębiorstwie może okazać się dużym wyzwaniem. Zbyt dużo obowiązków czy dokumentów sprawia, że często wkradają się błędy, a straty wzrastają w wyniku braku kontroli lub niewłaściwej organizacji. Z tego też względu opłacalnym rozwiązaniem staje się program do planowania czasu pracy.


Program do grafiku pracy

W ramach naszego rozwiązania, możliwe jest łatwe i bezproblemowe korzystanie z narzędzia, jakim jest program umożliwiający planowanie czy ewidencję czasu pracy.

W jaki sposób działa ten produkt?

Każda osoba zatrudniona otrzymuje login i hasło, którym loguje się do systemu – umożliwia to nie tylko wygodną rejestrację godzin ale również składanie wniosków czy zatwierdzanie urlopów. Wystarczy wypełnić odpowiednie pole, czas trwania urlopu oraz jego rodzaj, a po zapisaniu zmian trafi on do przełożonego lub osoby z kadr – może ona sprawdzić grafik i przyjąć lub odrzucić wniosek. Nie jest to jednak tylko znaczne ułatwienie dla działu HR, ale również dla samych pracowników. Mają oni dostęp do swoich wszystkich wypełnionych oraz zatwierdzonych wniosków, a także całej ewidencji urlopowej. Każdy może również dokładnie przeanalizować swój grafik – i zaplanować dni wolne poprzez złożenie odpowiednich wniosków. Każdy w dowolnej chwili może sprawdzić, ile dni ma jeszcze do wykorzystania.

Jeśli w Waszej firmie planowanie grafiku jest czasochłonne i wymaga nakładu pracy z powodu liczby osób zatrudnionych, nasz program sprawdzi się idealnie!

Dzięki szerokiej gamie możliwości, na które pozwala nasz program do ewidencji i planowania czasu pracy, możliwe jest więc wygodniejsze, bardziej przejrzyste zarządzanie grafikami i urlopami osób zatrudnionych. Narzędzie jest bardzo intuicyjne i każdy z pewnością sobie z nim poradzi – zarówno osoby z działów HR, jak i zatrudnieni, niezależnie od stanowiska, wieku czy umiejętności. Będzie to ogromne ułatwienie dla Twojej firmy oraz krok w stronę nowoczesnych rozwiązań, ewidencji i grafików online!

Program do planowania czasu pracy – system IWQ Planner

Jakie jeszcze korzyści płyną z wdrożenia w swojej firmie naszego rozwiązania? IWQ Planner to narzędzie, które może zadbać o optymalizację czasu pracy – ale nie tylko! Szeroko rozbudowana funkcjonalność to nie tylko możliwość zarządzania grafikami i ewidencji wniosków urlopowych, ale również stworzenie harmonogramów, które będą określały plan działań, a także generowanie raportów z ich przeprowadzania.
Oprogramowanie przyda się szczególnie w miejscach, w których konieczna jest praca zmianowa – wówczas może być ciężko nakreślić dokładne zadania i cele. Możliwe jest więc rozplanowanie zadań z odpowiednim wyprzedzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich obowiązujących przepisów. Wygenerowany na koniec miesiąca raport pokaże czytelną ewidencję – wykaże godziny zaplanowane oraz rzeczywiście przepracowane, wraz ze wskazaniem godzin nadliczbowych czy przestojów. Raport umożliwi podsumowanie i podjęcie decyzji odnośnie zadań czy przydzielania obowiązków – grafik łatwo edytować, na przykład w momencie, kiedy zauważamy, że wydajność jest większa, niż założyliśmy.
Generowany raport pozwoli na bezproblemową ocenę i ewidencję pracy swojej oraz osób zatrudnionych. Szczególnie w przypadku produkcji, program pozwoli na łatwiejsze zarządzanie zadaniami. W wielu firmach coraz rzadziej zwraca się uwagę na trzymanie się grafiku, a coraz częściej na dowolne wykonanie zadań w ramach liczby godzin ustalonych w umowie. IWQ Planner to możliwość sprawnego przygotowania grafiku i weryfikacji jego wykonania. Dzięki niemu, możliwe będzie zaplanowanie pracy w optymalny sposób, wykorzystując w pełni dostępny nominał godzin.

Dla kogo jest IWQ Planner – program do ewidencji czasu pracy?

Z programu do planowania grafiku i ewidencji zadań skorzystają głównie przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest przynajmniej 600 osób. Niezależnie, czy jest to korporacja, firma produkcyjna czy branża retail – narzędzie sprawi, że będzie możliwe wygodne zarządzanie czasem oraz obowiązkami. Świetnie sprawdzi się podczas home office!
Przyda się
również w sytuacji, w której siedziby firmy są rozproszone, a planowanie utrudnione – np. w przypadku kilku biur w jednym mieście czy sklepów na terenie danego województwa.
Dzięki oprogramowaniu, możliwy jest wgląd w zadania wykonane przez poszczególne osoby. Każdy bez problemu porówna czas zaplanowany i czas, który rzeczywiście został przeznaczony na wykonanie danej czynności. Możliwy jest bieżący wgląd w raporty, ewidencja oraz importowanie tych danych do Excela. Program do ewidencji można będzie zintegrować z istniejącym lub nowym systemem IT. Pozwoli za to na oszczędności – już zdecyduj się na rozwiązanie, które pozwoli Twojej firmie na lepsze zarządzanie czasem oraz jeszcze wyższą wydajność!

Optymalizacja czasu pracy z IWQ Planner

Intuicyjny program do układania grafików usprawnia w organizacji takie procesy jak m.in.: planowanie czasu pracy poprzez wykorzystanie dostępnego zasobu w postaci nominału pracowniczego, czy obieg wniosków urlopowych. System rejestruje także faktycznie przepracowane godziny, co ułatwia Klientowi zarządzanie czasem pracy. Program do tworzenia grafików IWQ Planner działa idealnie w mieszanych zespołach, w których część osób pracuje stacjonarnie w biurze, część w trybie home office, a jeszcze inni np. podróżują służbowo.

Program do grafików pracy IWQ Planner to narzędzie sprawdzające się w szczególności w branżach retail, produkcyjnych. Ze względu na dużą elastyczność sprawdza się równie dobrze w organizacjach pracujących w podstawowym systemie czasu pracy, czy branży hotelarskiej. Uwzględnia on również dyspozycyjność pracowników, dzięki czemu o wiele łatwiej zarządza się dużymi zespołami, a osoby planujące mogą przechowywać prośby grafikowe swoich pracowników. W temacie jakim jest praca zmianowa, system do układania grafiku to duże ułatwienie ze względu na stopień skomplikowania podziału pracy.

Program do układania grafiku pracy daje możliwość zalogowania się do systemu każdemu pracownikowi po nadaniu mu indywidualnego dostępu, wglądu we własny grafik czy liczbę niewykorzystanych dni urlopowych. Nanoszenie własnych preferencji na stworzony grafik jest niezwykle proste, co sprawia, że duże zespoły mogą się wygodnie komunikować.

Raz utworzone szablony i schematy zmian grafikowych z łatwością można wykorzystywać tworząc grafiki pracy dla wielu osób jednocześnie.

Wygoda i doskonała organizacja pracy dzięki IWQ Planner

Program do grafików pracy IWQ Planner jest przystosowany do obsługi różnych rodzajów umów, okresów rozliczeniowych, czy systemów czasu pracy w ramach jednej organizacji. Program do robienia grafików automatycznie sygnalizuje za pomocą komunikatów wszelkie niezgodności z aktualnymi przepisami w kodeksie pracy, co pozwala na szybką reakcję i uniknięcie błędnego planowania. Program do tworzenia grafików jest również zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO.

Szczegółowa analiza danych dzięki raportowaniu

Dzięki bogatej funkcjonalności programu do grafików pracy IWQ Planner możliwe jest raportowanie na dużą skalę. Osoby zajmujące się analizą danych będą miały do dyspozycji m.in.: raport nadgodzin, listy obecności pracowników, dokładne statystyki nieobecności pracowników, a także raporty wskazujące wykorzystanie nominału pracowniczego, czy wskazujący powstałe rozbieżności od założonego planu pracy. Program do robienia grafików jest w stanie wyeksportować zdecydowaną większość raportów do plików Excel, gdzie można je ze sobą porównywać. W przedsiębiorstwach, w których standardem jest praca zmianowa grafik pozwoli szybko i skutecznie poprawić wydajność pracowników, w taki sposób ustalając godziny pracy, aby maksymalnie wykorzystać ich nominał pracowniczy. Warto też zauważyć, że przy pracy zmianowej grafik często ulega modyfikacjom, zwłaszcza jeśli pracownicy chcą się ze sobą zamieniać godzinami. Dzięki funkcjonalności wersjonowania grafików pracy, system poradzi sobie doskonale w takich sytuacjach. Szacuje się, że czas poświęcony na ułożenie grafików dla kilkunastu osób bez korzystania ze specjalistycznego oprogramowania wynosi około godziny.Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.