Program do archiwizacji dokumentacji pracowniczej

IWQ Planner | IWQ Dynamic | IWQ Forecaster  | IWQ HR Portal | IWQ Dossier | IWQ Early Watch Agent

Zobacz prezentację

IWQ Dossier

Moduł wspierający zarządzanie aktami osobowymi oraz dodatkowymi teczkami osobowymi pracowników.
Umożliwia prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów pracowniczych opatrzonych metadanymi.
Porządkuje i ułatwia dostęp do dokumentów pracowników aktualnie zatrudnionych, a także osób, których dokumenty należy przechowywać po ustaniu stosunku pracy.

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.