Elektroniczne akta osobowe pracowników

IWQ Planner | IWQ Dynamic | IWQ Forecaster | IWQ HR Portal | IWQ Dossier | IWQ Early Watch Agent

Zobacz prezentację

IWQ Dossier

Moduł popularnie nazywany e-teczką to doskonałe rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.
IWQ Dossier to odpowiedź na potrzebę naszych Klientów dotyczącą prowadzenia w łatwy, przejrzysty i uporządkowany sposób dokumentacji pracowniczej w zakresie:
– akt osobowych pracowników – A B C D;
– dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – urlopy wypoczynkowe, ewidencja czasu pracy, BHP, listy płac.
Do dokumentów przechowywanych w systemie są przyporządkowane (w odrębnych plikach XML) metadane, a każdy dokument można skutecznie wyszukać m.in. na podstawie metadanych dzięki czemu spełnione są wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
Moduł ponadto został wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności które dają możliwość elastycznego zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu, a także pozwalają kontrolować terminy przechowywania poszczególnych części akt osobowych oraz dodatkowej dokumentacji pracowniczej.
Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.