Planowanie i zarządzanie czasem pracy 

IWQ Dynamic

Wersja sprawdzonego systemu do planowania i rozliczania czasu pracy IWQ Planner dostosowaną do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 600 osób. IWQ Dynamic jest instalowany w chmurze firmy IntraworQ, a usługa jest świadczona w architekturze SaaS (Software as a Service).

Do czego służy IWQ Dynamic?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia
 • przewidywanej sprzedaży
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy
 • rejestracji absencji
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy
 • porównania kolejnych wersji planu pracy
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym
 • optymalizacji czasu pracy

Obszary funkcjonalne IWQ Dynamic

Planowanie i rozliczanie czasu pracy Dzięki automatycznym komunikatom oraz indywidualnej parametryzacji system przyspiesza proces planowania i ewidencji czasu pracy
Obieg wniosków urlopowych Ułatwiliśmy monitoring i obieg wniosków urlopowych tworząc moduł do zarządzania wnioskami
Dyspozycyjność pracowników Uwzględnianie tzw. próśb grafikowych zmniejsza liczbę wersji planów

Raportowanie

 • Ponad 40 raportów w systemie;
 • Dostęp do aktualnych raportów 24/7;
 • Czytelne informacje w formie graficznej;
 • Możliwość eksportowania raportów do Excela;
 • Tworzymy raporty na zamówienie Klienta.

Wybrane raporty operacyjne Wybrane raporty zarządcze
 • KCP – Karta Czasu Pracy
 • Raport nadgodzin
 • Raport sumujący
 • Wydruk harmonogramów
 • Listy obecności
 • Statystyki absencji
 • Limity urlopowe
 • Odchyleń – plan, a wykonanie pracy
 • Wykorzystanie nominału pracowników

System IWQ Dynamic zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym
i ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu IWQ Dynamic:

 • Minimalne opłaty startowe;
 • Szybkie rozpoczęcie pracy w systemie;
 • Brak potrzeby inwestycji w infrastrukturę techniczną IT;
 • Przejrzysty i intuicyjny harmonogram pracy oraz ewidencja czasu pracy;
 • Elastyczne planowanie grafików w systemach równoważnego i ruchomego czasu pracy;
 • Bezpieczeństwo: zgodność z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy, GIODO i RODO;
 • Łatwy do wdrożenia i prosty proces obsługi od strony IT – przez przeglądarkę WWW;
 • Znacząca redukcja kosztów wynagrodzeń – optymalizacja czasu pracy poprzez:
  • pełne wykorzystanie godzin pracy (nominał pracowniczy);
  • ograniczenie liczby wypłacanych nadgodzin;
  • ograniczenie strat wynikających z niedoboru personelu w godzinach produktywnych oraz przestoi w godzinach nieproduktywnych;
 • Zaawansowana analiza procesów ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi.

System rejestracji czasu pracy – na czym to polega?

System czasu pracy umożliwia proste i przejrzyste zarządzania czasem. Jego podstawową funkcję stanowi odliczanie czasu pracy wraz z przerwami. Dostosowany został zgodnie z obowiązującym Prawem Pracy. Karta Czasu Pracy widoczna jest dla pracownika oraz osoby, której zostaną nadane takie uprawnienia, tj. managera, prezesa czy pracowników z działu kadr. System IWQ Dynamic zapewnia jednocześnie sprawne tworzenie licznych raportów, m.in. raportu nadgodzin oraz raportu sumującego. Na ich podstawie można wyliczyć premię lub oszacować czas poświęcony na dany projekt. System i rozkład czasu pracy pozwala wyeliminować papierowe listy obecności, których sporządzanie jest obowiązkowe do celów księgowych. Od tej pory nie trzeba już martwić się o to, że lista nie została odpowiednio wypełniona bądź zgubiła się w gąszczu innych dokumentów. Pracownik sam ma obowiązek codziennej rejestracji w systemie, który odnotowuje jego obecność i rozlicza czas pracy.

System rejestracji czasu pracy przekłada się jednocześnie na kontrolę nad wnioskami urlopowymi. Wyposażony został w funkcjonalność składania odpowiednich dokumentów dotyczących zgłoszeń urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego czy urlopu na żądanie. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola i następnie przesłać taki wniosek do akceptacji przełożonych. Pozwala to nie tylko na usprawnienie procesu składania i zatwierdzania wniosków tego rodzaju, ale również na łatwiejsze zarządzanie urlopami pracowników. Osoba zatrudniona zyskuje możliwość wyznaczenia zastępstwa i posiada bieżący wgląd do swoich dni urlopowych. Pracodawca ma zatem lepszy pogląd na urlopy, chociażby w sezonie wakacyjnym. System i rozkład czasu pracy pomaga zatem stwierdzić, czy powinien zaakceptować dany wniosek.

System czasu pracy – łatwa obsługa, wiele możliwości

System i rozkład czasu pracy świetnie sprawdzi się w firmach, które nie posiadają wyłącznie jednej siedziby. Jest to także najlepsze rozwiązanie w przypadku współpracy zdalnej. Trudno wyobrazić sobie przesyłanie pocztą listy obecności czy złożonych wniosków urlopowych. Kontrola pracownika również bywa wówczas znacznie utrudniona. Zaletę systemu stanowi też łatwość do wdrożenia oraz brak skomplikowanej obsługi od strony IT. System rejestracji czasu pracy uruchamia się poprzez przeglądarkę internetową. Co więcej, przydatną funkcją okaże się eksportowanie raportów do Excela. W ten sposób można je wydrukować, zyskując przejrzysty podgląd czasu pracy oraz wykorzystane dni urlopowe. Informacje przedstawiane są niezwykle czytelnie w formie graficznej.

System i rozkład czasu pracy można użytkować w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu. Zastosowanie odnajdzie również w urzędach oraz wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych. Wdrożenia systemu IWQ Dynamic będzie opłacalne z wielu względów. Wystarczy dodać, że system rejestracji czasu pracy pozwala na zaawansowaną analizę procesów, ułatwiając tym samym zarządzanie zasobami ludzkimi. Przekłada się przy tym na ograniczenie strat, nierzadko wynikających
z niedoboru personelu w godzinach pracy. Pełne wykorzystanie godzin pracy do tej pory było kontrowersyjnym i powszechnym problemem, który system rejestracji czasu pracy pomoże wyeliminować. Warto postawić w swojej firmie na zaawansowany, intuicyjny system i rozkład czasu pracy wraz z IWQ Dynamic!


Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.