Co kryje się pod skrótem APM?

Metoda APM, czyli Action Priority Matrix, jest to metoda dzięki której możemy pogrupować swoje zadania pod względem pilności i ważności. Tutaj także tworzona jest matryca składająca się z czterech ćwiartek, pozwalająca na uporządkowanie naszych planów.

Dzięki tej metodzie możemy przekonać się, które zadania powinniśmy wykonać jak najszybciej, a które możemy odsunąć w czasie, a nawet całkowicie z nich zrezygnować.

Metoda APM pomaga nam jak najefektywniej wykorzystać czas, który posiadamy, nie tylko w życiu zawodowym, lecz także prywatnym.

Jak wygląda te metoda?
Oś pionowa określa wpływ danego zadania na osiągane wyniki (niski/wysoki), z kolei pozioma – nakład pracy, jaki jest konieczny do tego, aby dane zadanie wykonać (mały/ duży).

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, podobnie do matrycy Eisenhowera także macierz w metodzie APM jest podzielona na cztery ćwiartki, w których znajdują się:

I ćwiartka – szybkie wygrane (mały nakład pracy, wysoki wpływ) – są to takie zadania i projekty, na których z całą pewnością warto skupić się w pierwszej kolejności, ponieważ dają nam one najwięcej zwrotu przy małym nakładzie pracy. Nie wymagają od nas wysiłku, a przynoszą duże korzyści.

II ćwiartka – główne projekty (duży nakład pracy, wysoki wpływ) – są to zadania, przy których zwrot jest bardzo duży, wpływ wysoki, jednak wymagają one dużych nakładów pracy, zazwyczaj są po prostu trudne.

III ćwiartka – wypełniacze (mały nakład pracy, niski wpływ) – są to zadania i projekty na tak zwaną wolną chwilę. Nie wymagają od nas dużych nakładów pracy, jednak tak naprawdę mają też niski wpływ, co znaczy, że nie zwracają się na tyle zauważalnie, by poświęcać im więcej czasu.

IV ćwiartka – „niewdzięczne zadania” (duży nakład pracy, niski wpływ) – zadania są trudne, pochłaniają wiele czasu, wymagają dużych nakładów pracy, jednak tak naprawdę wnoszą niewiele. Jeśli tylko nie musimy ich wykonywać, najlepiej zupełnie je pominąć. Poświęcimy bowiem na nie czas, który możemy z całą pewnością przeznaczyć na coś, co będzie miało na nas i naszą pracę realny wpływ.

Wyznaczanie priorytetów metodą APM możemy przeprowadzić dowolnie. Dobrym sposobem będzie wypisanie wszystkich zadań na liście i ich analiza pod kątem nakładu pracy i wpływu. Następnie każde zadanie umieszczamy w odpowiedniej ćwiartce.Dzięki temu niektóre punkty z listy zostaną zupełnie usunięte, będziemy mogli określić, ile czasu mogą nam zająć pozostałe zadania i którymi zająć się w pierwszej kolejności.

Wyznaczanie priorytetów może zwiększyć naszą efektywność, produktywność i pomóc osiągnąć postawione sobie cele. Dlatego też warto korzystać z metod, które mogą nam ułatwić ten proces.