Wprowadzenie święta 12 listopada spowodowało szereg wątpliwości co do konsekwencji takiego działania. Jednym z dylematów było pytanie, czy należy przeliczyć ekwiwalenty za urlop wypłacone wszystkim pracownikom zwalnianym w 2018 r., gdyż od liczby świąt w trakcie roku zależy wielkość współczynnika do ekwiwalentu.

W dniu 13 listopada 2018 r. pojawiło się stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy (na zapytanie Redakcji Portalu Kadrowego wydawnictwa Wiedza i Praktyka), zgodnie z którym nowo ustalony współczynnik będzie miał zastosowanie jedynie do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, do którego pracownik nabędzie prawo począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, wprowadzającej w życie święto 12 listopada.

Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117) weszła w życie w dniu 8 listopada, a więc dla osób zwolnionych przed ta datą przyjmujemy dotychczasowy współczynnik ekwiwalentu, a więc 20,92. Zatem tylko dla osób zwolnionych od 8 listopada do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie znajdzie mniejszy współczynnik wynoszący 20,83.