Sejm w dniu 24 października przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie przyjęto, że 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy. W ostatecznej wersji ustawy przyjęto także, że w tym dniu nie obowiązuje zakaz handlu. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach w dniu 12 listopada mają być jednak udzielane według zaplanowanej na te dzień kolejności zgłoszenia. Podobnie apteki ogólnodostępne, które mają w dni wolne od pracy zapewniać dostępność świadczeń na terenie powiatu, mają zapewnić ją także w dniu 12 listopada 2018 r.

 

Senat wprowadził jednak 26 października poprawki do ustawy, z których kluczowa polega na wykreśleniu przepisu uchylającego zakaz handlu w tym dniu, co oznacza że również pracownicy branży handlowej będą mieli dzień wolny od pracy 12 listopada.

 

Ustawa musi teraz wrócić do Sejmu, który ma posiedzenie od 7 listopada i dopiero wtedy ostatecznie rozstrzygnie się los zakazu handlu w dniu 12 listopada. Zakładając po 1 dniu na każdy etap Sejm musi przyjąć lub odrzucić poprawki Senatu już w dniu 7 listopada, 8 listopada musi ustawę podpisać Prezydent, żeby się ją udało opublikować w ostatnim dniu roboczym przed świętem, czyli 9 listopada i wtedy wejdzie ona w życie od dnia 10 listopada. Zgodnie bowiem z jej ostatnim przepisem ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Dla pracodawców oznacza to jednak niepewność do ostatniej chwili i konieczność dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy tuż przed nowym świętem. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy harmonogramy na listopad podane do wiadomości na 7 dni przed, czyli 23/24 października nie mogły zawierać dnia wolnego z tego tytułu, gdyż przepis nie obowiązuje jeszcze. Dopiero pojawienie się ustawy w Dzienniku Ustaw będzie podstawą do dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy.