Urlop wypoczynkowy w roku 2022

Urlop wypoczynkowy to płatny okres zwolnienia pracownika z obowiązku pracy, który przysługuje pracownikowi w określonym wymiarze czasu uregulowanym przez przepisy prawa pracy w czasie, który ustala pracodawca. Pracownik za urlop wypoczynkowy otrzymuje pełne wynagrodzenie 

Długość urlopu wypoczynkowego jest zależny od edukacji pracownika oraz jego stażu pracy. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Kodeks pracy mówi, że wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni, jeśli pracownik przepracował mniej niż 10 lat;
 • 26 dni, jeśli pracownik przepracował co najmniej 10 lat i więcej.

Za łączny okres zatrudnienia uważa się wszystkie okresy zatrudnienia na umowę o pracę, bez względu na przerwy w świadczeniu pracy. W przypadku jednoczesnej nauki oraz pracy, czas nie sumuje się, jednak pracownikowi przyznaje się korzystniejszy dla niego wariant.

W wymiar urlopu wlicza się również edukacja – do okresu pracy wlicza się liczbę lat, zależną od rodzaju szkoły:

 • 3 lata – szkoła zasadnicza i zawodowa;
 • 4 lata – szkoła średnia, ogólnokształcąca;
 • 6 lat – szkoła policealna;
 • 8 lat – szkoła wyższa (studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie).

Planując urlop zakłada się, że jeden dzień odpowiada 8 godzinom pracy.

Zawierając pierwszą umowę o pracę, pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu zyskuje prawo do wykorzystywania swojego urlopu w częściach – po każdym przepracowanym miesiącu pracownik zyskuje możliwość skorzystania z kolejnych części urlopu.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu na żądanie. Pracownik może wykorzystać taką możliwość nie częściej, niż cztery razy w roku kalendarzowym. O urlop można wnioskować nawet tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy, a jego cel pozostaje prywatną sprawą pracownika i nie trzeba go uzasadniać. Może być przeznaczony na załatwianie nagłych, prywatnych spraw, regenerację lub przy zdarzeniu losowym.

Podczas planowania urlopu wypoczynkowego warto skorzystać z dni ustawowo wolnych od pracy oraz długich weekendów. Dzięki temu nasz wypoczynek będzie dłuższy przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej puli dni urlopowych. Jest to szczególnie istotne dla osób, którym z racji krótszego stażu pracy przysługuje mniej dni wolnych.

Weekendy w roku 2022

W kalendarzu na 2022 rok znajdziemy 8 długich weekendów, które można wykorzystać przy planowaniu wypoczynku.

 • 6 – 9 stycznia;
 • 16 – 18 kwietnia;
 • 30 kwietnia – 3 maja;
 • 16 – 19 czerwca;
 • 13 – 15 sierpnia;
 • 29 października – 1 listopada;
 • 11 -13 listopada;
 • 24 – 26 grudnia.

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawa. Jeśli nie jest to możliwe, możemy odebrać zaległy urlop w kolejnym roku. Niewykorzystany urlop z 2021 roku można odebrać do 30 września 2022 roku.

Układanie grafiku za pomocą elektronicznego narzędzia, jakim jest IWQ Planner, jest znacznie prostsze od tradycyjnych metod. Przy pomocy IWQ Planner w mgnieniu oka stworzysz harmonogram zgodny z Kodeksem pracy, dyspozycyjnością swoich pracowników czy zestawienie dni ustawowo wolnych.

 

Aplikacja jest również wygodna w użytkowaniu przez pracowników. Zatrudnieni w Twojej firmie mogą zgłosić termin dnia wolnego, z którego chcieliby skorzystać w ramach puli dni urlopowych, a także wymienić się zmianami.

 

W 2022 roku zmień swój sposób planowania i rozliczania czasu pracy, rozpocznij współpracę z IWQ Planner!

 

Autor: Sandra Wardecka