Planowane są rewolucyjne zmiany w prawie pracy, gdyż składająca się z ekspertów prawa pracy komisja kodyfikacyjna ma opracować 2 nowe kodeksy: Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Prace komisji zaplanowano na 18 miesięcy, a więc projekty nowych kodeksów wraz z uzasadnieniami powinny być gotowe wiosną 2018 r., co oznaczałoby, że w 2019 r. możemy spodziewać się ich wprowadzenia w życie.

Komisja kodyfikacyjna będzie składała się z ekspertów wskazanych przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego oraz wskazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każda z organizacji związkowych i pracodawców może wskazać po jednym ekspercie, a minister wskaże ekspertów w liczbie równej liczbie wskazanych w sumie przez związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Komisja będzie pracowała w dwóch zespołach opracowujących projekty Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W jej pracach mogą ponadto brać udział przedstawiciele praktyki i nauki prawniczej zapraszani przez przewodniczącego komisji.