Sezon urlopowy trwa!

Wielu pracowników w tym okresie ładuje baterie słonecznymi promieniami. Wir pracy sprawia, że zarówno pracodawcy i jak pracownicy często zapominają o istotnej roli wypoczynku. Z czasem wyeksploatowane organizmy pracowników same upominają się o odpoczynek. Dodatkowo ich prawa w tym zakresie chroni Kodeks Pracy, według którego pracownikom przysługuje prawo do 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Kiedy możemy odstąpić od zapewnienia pracownikowi 14-dniowego wypoczynku?

Jeżeli pracownik kończy współpracę z poprzednim pracodawcą w trakcie roku kalendarzowego i  nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kiedy występuje przesunięcie terminu urlopu z powodu przerwania urlopu wypoczynkowego, np. w przypadku choroby lub innych przyczyn wymienionych w art. 166 Kodeksu pracy.

W przypadku kiedy pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy. Wówczas nabywa prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca  w wymiarze 1,66 dnia urlopu. Pracodawcy najczęściej zaokrąglają ten wymiar do 2 dni.

Jednak poza powyższymi przypadkami pracodawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikowi dłuższego odpoczynku.

Jaki wpływ na organizację ma fakt niewywiązania się z obowiązującego przepisu?

Urlop wypoczynkowy pozwala na regenerację sił pracowników, a co za tym idzie przekłada się na bezpośredni wzrost zaangażowania. Pracownik, który jest wypoczęty chętniej podejmuje się nowych zadań. Przemęczenie i stres wywołują negatywne skutki, takie jak brak energii, kreatywności i chęci do pracy. Budzą również obawy przed nadmiarem obowiązków, przez co pracownicy nie są chętni do podejmowania nowych działań. Ich stałe zobowiązania obarczone są wysokim ryzykiem pomyłki oraz nieterminowości. Co więc zrobić żeby zespół był w pełni sił, efektywny i skoncentrowany? Przede wszystkim umożliwić pracownikom odpoczynek i nie pozwalać im na przepracowanie, na co uwagę zwracają Wyniki badań Havas Media Group.

Wyniki badań Havas Media Group

Wyniki raportu z badania Obraz Zamożnego Klienta w Polsce ukazują jak duże znaczenie ma czas wolny. Jednym z analizowanych aspektów był odpoczynek.

fot. mat. prasowe          fot. mat. prasowe

Badani jako luksus definiowali posiadanie czasu wolnego i możliwość cieszenia się życiem prywatnym.Ważniejsze niż klasycznie ostentacyjne symbole statusu stają się wartości postmaterialne, rodzina, czas oraz doświadczenia w kontrze do posiadania. Wynika z tego, że aby pracodawca mógł cieszyć się efektywnością swoich pracowników, powinien aktywnie wpierać prawo do dłuższego odpoczynku. Ponadto dzięki temu może szczycić się działaniem zgodnym z literą prawa.

Źródła: info.kadry.pl, Havas Media Group Badanie Obraz Zamożnego Konsumenta 2017, Kodeks Pracy