#wskazówka 2: Oznaczanie dni wolnych.

Niezwykle ważnym jest, aby na etapie planowania właściwie oznaczyć dni wolne. W przypadku kiedy pracownik zostanie wezwany do pracy w takim dniu liczba i rodzaj poszczególnych symboli używanych w harmonogramach ma wpływ na typ powstałych później nadgodzin.

Pracując w podstawowym czasie pracy dni wolne występują zawsze w sobotę i niedzielę. Sytuacja ulega zmianie przy pracy w równoważnym systemie czasu pracy. Wówczas sobota i niedziela nie musi być wolna. I co wtedy?

Należy w trakcie układania harmonogramu czasu pracy wprowadzić odpowiednie oznaczenie dnia wolnego, które będzie sugerowało dlaczego pracownik w np. środę ma dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy lub w piątek ma dzień wolny za niedzielę.

Wprowadzanie oznaczeń dni wolnych

Przekłada się to bezpośrednio na przeliczenie dodatków. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wezwiemy pracownika do pracy, w dniu zaplanowanym jako wolny.

Przykład 1:

Podczas dnia, który jest wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy zaangażujemy pracownika do pracy na 4 godziny, to zgodnie z literą prawa musimy pracownikowi oddać cały dzień wolny. Za nadgodziny w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy możemy tylko udzielić czasu wolnego, nie możemy natomiast za te nadgodziny zapłacić.

Przykład 2:

Pracownik, który został wezwany do pracy w wolną niedzielę bądź dzień wolny za niedzielę na 4 godziny.  W takiej sytuacji mamy więcej rozwiązań. Przepracowane 4 godziny możemy w pełni wypłacić, część z tych nadgodzin możemy zrekompensować czasem wolnym w inny dzień, a za resztę zapłacić lub też innego dnia pracującego udzielić czasu wolnego za powstałe nadgodziny.


Pozostałe wskazówki:

#1 Widok dzienny, wykorzystanie nominału, wyjazdy służbowe i szkolenia