Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305), która w art. 8 wprowadza w Wielką Sobotę po godzinie 14:00 zakaz handlu, wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania wykonywania pracy w handlu pracownikom oraz zatrudnionym. Na podstawie tego przepisu wiele galerii handlowych ogłasza, że będą otwarte do 14:00 i zobowiązuje swoich najemców do otwarcia sklepów do tej godziny.

 

Niestety działanie takie jest bardzo ryzykowne dla pracodawców będących placówkami handlowymi, gdyż o 14:00 ma zakończyć się nie tylko handel, ale również wykonywanie czynności związanych z handlem. Zgodnie z art. 3 pkt 3 powyższej ustawy jako czynności związane z handlem zostały zdefiniowane „czynności bezpośrednio związane z handlem” oraz dodatkowo czynności magazynowania oraz inwentaryzacji towaru. Oznacza to, że rozliczenie kasy, sporządzenie raportu kasowego i zabezpieczenie środków pieniężnych to także czynności, które trzeba zakończyć do 14:00, gdyż wiążą się one bezpośrednio z handlem. Żeby to było możliwe sklep powinien zostać zatem zamknięty odpowiednio wcześniej o 15 czy 30 minut, aby o 14:00 pracownik mógł zabezpieczyć alarm i pójść do domu. Rozliczanie kasy i inne czynności związane z zamknięciem dnia nie mogą być wykonywane po 14:00, gdyż grozi za to grzywna od 1000 do 100000 zł na podstawie art. 10 powyższej ustawy.

 

Mając powyższe na uwadze sklepy powinny zostać zamknięte ok. 13:30, aby spokojnie dokończyć wszystkie operacje związane z rozliczeniem dnia, a jednocześnie nie ryzykować mandatu w razie kontroli PIP.