Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem PIP i MPiPS od 1 marca 2018 r. w placówkach handlowych obowiązuje nowe pojęcie niedzieli narzucone przez ustawę z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305). Oznacza to, że trwa ona od 24:00 w soboty do 24:00 w niedziele, a więc tak jak obowiązuje zakaz handlu. Definicja ta jest więc także spójna z kalendarzowym rozumieniem niedzieli. Niestety jest ona odmienna od definicji kodeksowej, która przewiduje, że niedziela trwa od 6:00 w niedzielę do 6:00 w poniedziałek.

W kolejnym stanowisku z 29 marca 2018 r. (opublikowanym w Rzeczpospolitej w dniu 12 kwietnia 2018 r.) PIP i MRPiPS przyjęły jednak, że definicja niedzieli narzucona ustawą o zakazie handlu nie dotyczy pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w placówkach handlowych. W stosunku do takich pracowników nie ma bowiem zastosowania ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedziele, a zatem do pracy niedziele takich osób stosuje się nadal przepisy Kodeksu pracy, a więc art. 1519 – 15112. Oznacza to, że w przypadku pracowników tych niedziela będzie trwała tak jak dotychczas, czyli od 6:00 w niedzielę do 6:00 w poniedziałek lub w innych godzinach przewidzianych w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy.