Niestety zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od stycznia 2019 r. bardzo się skomplikują, gdyż akta osobowe będą się składały z czterech, a nie jak dotychczas 3 części. Pojawi się nowa część dotycząca odpowiedzialności porządkowej. Poza tym dokumentacja z zakresu czasu pracy, która ostatecznie nie zostanie włączona do akt osobowych, będzie musiała być prowadzona przez pracodawców odrębnie, co oznacza dodatkowe teczki na te dokumenty.

 

Poza tym w rozporządzeniu jest dużo zmian technicznych, jak np. możliwość dzielenia część akt na podczęści powiązane tematycznie, czyli np. B1, B2, B3, z których jedna dotyczyła będzie badań lekarskich, druga rodzicielstwa, a trzecia umów o pracę. W aktach pojawią się także nowe dokumenty, jak przykładowo skierowania na badania profilaktyczne, dokumenty dotyczące wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wnioski o zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, czy upoważnienia do przetwarzania akt osobowych.

 

Rozporządzenie ma określać również szczegółowo budowę e-teczek oraz zasady przenoszenia dokumentów pomiędzy systemami elektronicznymi.