Kontrola spóźnień – system rejestracji czasu pracy

Częste spóźnienia do pracy na pewno nie cieszą pracodawcy, ale zwykle, jednorazowe spóźnienie nie niesie za sobą poważnych konsekwencji dla pracownika. Jednak notoryczne przychodzenie za późno do pracy może nie spotkać się z wyrozumiałością pracodawcy.

Pracownik, który się spóźnił lub spóźnia może zostać przez pracodawcę ukarany. Najczęściej jednorazowe spóźnienie spowodowane czynnikami od pracownika niezależnymi (np. złe warunki atmosferyczne) spotyka się z wyrozumiałością szefa.
Jednak pracodawca może ukarać pracownika za notoryczne spóźnienia lub spóźnienie nieusprawiedliwione poprzez:

  • upomnienie;
  • naganę;
  • karę pieniężną.

Kara udzielona pracownikowi jest przechowywana w jego aktach pracowniczych przez rok. Po tym okresie, gdy pracownik pracuje nienagannie usuwa się ją z jego dokumentów.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy karę upomnienia i nagany nakłada się na pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Spóźnienia oraz nadgodziny bywają problematyczne do rozliczenia w sytuacji, gdy nikt nie kontroluje, ile pracownicy ich wyrabiają. System rejestracji czasem pracy rozwiązuje ten problem dzięki zegarowi, który dokładnie odmierza czas spędzony w biurze. Dzięki temu zarówno pracodawca jak i podwładny mogą mieć pewność, że praca zostanie odpowiednio i uczciwie rozliczona.

Wiele systemów rejestracji wejść /wyjść oferuje możliwość ustawienia powiadomień o spóźnieniach oraz zbyt długim czasie pracy, które otrzymywać będzie zarówno pracownik, którego bezpośrednio dotyczy sytuacja, jak również jego przełożony. Bieżący dostęp do takich informacji ułatwia managerom optymalne zarządzanie zespołem oraz przyspiesza proces określania problemów dotykających jego team i ich eliminację.

Dzięki przechowywaniu informacji na temat przepracowanych godzin pracowników w systemie, system pozwala pracownikom na lepsze i szybsze zorientowanie się, kto i od której godziny jest danego dnia w pracy, kto jest aktualnie na przerwie, a kto już opuścił biuro.

System rejestracji  czasu pracy jest przede wszystkim ułatwieniem dla działów kadr i HR –  automatyzuje część ich pracy, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na innych obowiązkach. Minimalizuje również ryzyko wystąpienia błędów.

Zbieranie informacji w systemie, do którego dostęp może mieć każdy pracownik, przyspiesza również sprawy organizacyjne i oszczędza czas na planowaniu i poszukiwaniu pracowników na terenie biura, ponieważ ich obecność można sprawdzić w systemie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na tematy związane z czasem pracy, zapraszamy do odwiedzania naszego bloga aby nie przegapić kolejnych artykułów!.

 

Autor: Sandra Wardecka