Analiza VRIO w coachingu 

Podstawowy proces strategiczny, który każda firma zaczyna od przedstawienia wizji i kontynuuje poprzez cele, analizę wewnętrzną i zewnętrzną, wybory strategiczne (zarówno na poziomie biznesowym, jak i korporacyjnym) oraz wdrażanie strategiczne. 

VRIO wpisuje się w etap analizy wewnętrznej tych procedur, ale służy jako podstawa do oceny prawie wszystkich zasobów i możliwości firmy, niezależnie od fazy modelu strategicznego, do której należy.

Została opracowana przez Jay B. Barneya i ma na celu ocenę zasobów organizacji oraz w dalszej kolejności ich wykorzystanie. Jednak tutaj zostanie użyta jako analiza coachingowa. Można ją użyć jako uzupełnienie technik narzędzi SWOT i PEST, dzięki czemu otrzymujemy jeszcze pełniejszą analizę.

Analiza VRIO może pomóc w określeniu zasobów i potencjału, który posiadamy oraz tego jak jest on używany.

  • V (ang. Valuable) – wartość

Pytanie o wartości to pytania podstawowe w ramach analizy, dzięki którym można rozpoznać możliwości oraz uniknąć zagrożeń. Ma na celu wzrost świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz podejmowania decyzji w obliczu ciągłych zmian.

Jakie masz mocne strony?
Czy wykorzystujesz okazje?
W jaki sposób?
Jakie masz słabe strony?
Czy neutralizujesz zagrożenia?
W jaki sposób?

  • R (ang. Rare) – rzadkość

Pytanie o rzadkość. Posiadanie kompetencji umożliwia wyróżnienia się oraz zwiększa przewagę konkurencyjną.

Jakie posiadasz cechy unikalne?
Czym się wyróżniasz?
Jakie posiadasz szkolenia, certyfikaty?

  • I (ang. Inimitable) – trudność w powielaniu

Z reguły posiadane zasoby są trudne do naśladowania i skopiowania. Warto tutaj zwrócić uwagę na posiadane doświadczenie.

W jaki sposób to co posiadasz mogą zdobyć inni?
Co pomoże utrzymać Twoją przewagę?
Jakie masz doświadczenie?

  • O (ang. Well Organized) – dobrze wykorzystany

Dzięki wcześniejszym pytaniom można określić co jest naszą cechą wyróżniającą a ten etap pozwala określić, w jakim stopniu wykorzystujemy to co posiadamy. Uzyskujemy rzeczywisty stan wykorzystania posiadanych talentów i umiejętności.

Czy wykorzystuje swoje zasoby?
W jaki sposób?
Co możemy jeszcze wykorzystać?

Gdy analityk zda sobie sprawę z wartości, rzadkości i imitacji zasobów i możliwości firmy, następnym krokiem jest zorganizowanie firmy w taki sposób, aby te zasoby były eksploatowane. Jeśli to się powiedzie, firma może cieszyć się okresem trwałej przewagi konkurencyjnej. Kwestia organizacji składa się z wielu elementów. Obejmują one między innymi formalną strukturę raportowania firmy, systemy kontroli zarządczej i zasady wynagradzania.

Autor: Sandra Wardecka