Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady dotyczące sposobów wypłacania pracownikom wynagrodzeń. Jest to związane z nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 10 stycznia 2018 r., a dokładniej art. 86 § 3. Dotychczas za podstawową formę wypłaty uznawano przekazanie wynagrodzenia do rąk pracownika. Jeśli wynagrodzenie miało zostać wypłacone w inny sposób (tj. na rachunek bankowy pracownika), należało uzyskać wyrażoną na piśmie zgodę pracownika.

Od tego roku prawo preferuje bezgotówkową wypłatę należności. Przelew pieniędzy na konto jest już uznawany za normę, dlatego dla wielu pracowników zmiana okaże się niezauważalna. Według danych Banku Światowego, aż 77,8% zatrudnionych w całej Polsce (w 2014 r.) korzystało z opcji elektronicznego rozliczania się z pracodawcą. Nowelizacja Kodeksu jest więc tylko potwierdzeniem stanu faktycznego, obowiązującego na lokalnym rynku pracy. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przewiduje również, że w ten sposób uda się ograniczyć szarą strefę. Transakcje bezgotówkowe są na bieżąco zapisywane, co pozwala na wykrycie nieścisłości.

Jakie nowe obowiązki będą ciążyć na pracodawcach?

Jeśli wszystkie osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie już otrzymują wynagrodzenie przelewem, na pracodawcę nie są nakładane żadne dodatkowe obowiązki. W pozostałych przypadkach właściciele firm muszą poinformować pracowników o wprowadzanych zmianach oraz zgromadzić potrzebne numery rachunków płatniczych. Nowe obowiązki pracodawców w wielu przypadkach mają zatem charakter wyłącznie informacyjny. Datą graniczną zbierania nowych danych o pracownikach (rachunków bankowych) był 22 stycznia 2019 r. Po tym dniu wszystkie wynagrodzenia powinny być wypłacane elektronicznie, choć prawo dopuszcza wyjątki.

Czy pracownik ma prawo wyboru w tej kwestii?

Nowelizacja Kodeksu daje pracownikom wolność wyboru. Pracownik może na wyraźne życzenie otrzymywać wynagrodzenie gotówką. W tym celu musi jednak złożyć u pracodawcy odpowiednio sformułowany wniosek. Istnieje również możliwość dalszego pobierania pensji do rąk własnych, jeśli pracownik nie złożył wniosku i nie podał numeru rachunku bankowego. W takiej sytuacji przedsiębiorcy muszą wypłacać gotówkę w sposób tradycyjny.

Czy zmieniają się zasady wypłacania wynagrodzeń?

Zasady dotyczące terminu wypłaty wynagrodzeń pracownikom za pracę nie zostały w żaden sposób zmienione. Przelew na rachunek bankowy pracownika wciąż powinien nastąpić w terminie, który gwarantuje otrzymanie zapłaty najpóźniej w dniu określonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia.