Prezydent Polski podpisał ustawę dotyczącą tzw. daniny solidarnościowej, przeznaczanej na rzecz osób niepełnosprawnych. Rząd szacuje, że w ten sposób zbierze ok. 2 mld zł rocznie. Kto zostanie obciążony nowym podatkiem i na jakich zasadach będzie on naliczany?

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – źródła finansowania

Środki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mają pochodzić z części składek na Fundusz Pracy w wysokości 0,15%. Pozostała kwota będzie ściągana w ramach podatku od najbogatszych, czyli osób, których łączny dochód w bieżącym roku podatkowym wyniesie ponad 1 mln zł. Dobrze zarabiający oddadzą na rzecz państwa 4% od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad 1 mln zł. (według danych resortu pracy regulacje te dotkną około 21 tys. osób). Pierwsza danina będzie do zapłaty dopiero po 2020 roku przy okazji rozliczeń PIT. Warto dodać, że do kosztów uzyskania przychodów nie wlicza się składek ZUS oraz dochodów objętych tzw. podatkiem Belki, m.in. dywidend, odsetek od sumy na rachunku bankowym (pełny wykaz opodatkowanych elementów można znaleźć w ustawie o PIT, art. 30 a).

Na co będą przeznaczone zebrane pieniądze?

Autorzy ustawy przewidują, że środki przyczynią się do poprawy sytuacji społecznej oraz ekonomicznej niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie aktywizacja zawodowa możliwa jest głównie dzięki dotacjom z PFRON-u, jednak te, według wielu specjalistów, wystarczają na aktywizację jedynie w określonych obszarach. Jak zauważają eksperci z organizacji Lewiatan (w wydanym komunikacie prasowym), rządowy dokument nie precyzuje, na co dokładnie miałyby zostać przekazane pieniądze. Rodzi się więc pytanie, czy nie lepiej, zamiast tworzyć kolejną instytucję, przekształcić obecnie działające jednostki i zapewnić kompleksowe wsparcie osobom dotkniętym niepełnosprawnością.

Czy nowy fundusz to dobry pomysł?

Wprowadzony podatek uderza przede wszystkim w osoby najbogatsze, których dochody miesięczne plasują się w granicach 87 tys. zł. Przedstawiciele rządu podkreślają, że tego typu danina stanowi normalną praktykę w wielu krajach Europy, np. w Grecji, Czechach, Portugalii, Hiszpanii. Eksperci zauważają jednak, że Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych obciąża również zwykłych podatników, ponieważ finansowany jest po części z Funduszu Pracy. Niepokojące jest również to, że w budżecie zostanie mniej pieniędzy na pomoc ludziom biernym zawodowo. Twórcy ustawy kontrargumentują, że obecnie bezrobocie plasuje się na rekordowo niskim poziomie, dlatego część środków można przesunąć na wsparcie dla niepełnosprawnych.