Obecnie art. 188 Kodeksu pracy daje prawo pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do lat 14 do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia związanego z opieką nad dzieckiem. Jego wymiar od 2 stycznia 2016 r. wynosi 2 dni lub 16 godzin, a wyboru sposobu jego wykorzystania dokonuje pracownik i wiąże on na dany rok kalendarzowy. Wymiar opieki jest jednak niezależny od liczby posiadanych dzieci.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka liczba dzieci powinna mieć znaczenie dla wymiaru zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, ponieważ gdy jest ich więcej wzrasta ilość spraw niezbędnych do załatwienia w związku ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej. W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zróżnicowania wymiaru zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w zależności od liczby posiadanych dzieci. Podkreślił jednocześnie, że już wcześniej występował z inicjatywami w tym zakresie w 2011 i 2013 r., ale jego stanowisko nie zyskało poparcia ówczesnego ministra pracy.