Panel pracowniczy – systemy IWQ

 

Coraz więcej informacji i usług jest obecnie dostępna za pomocą Internetu. Bazując na tym, że system do zarządzania czasem pracy IWQ jest dostępny przez przeglądarkę, po nadaniu uprawnień pracownikom możemy dać im dostęp do:

o   Podglądu grafików – pracownicy mogą w dowolnej chwili sprawdzić, jak mają zaplanowane grafiki na kolejne dni

o   Modułu dyspozycyjności – pozwala on na zgłaszanie próśb grafikowych do przełożonych. Pracownik może wprowadzić taką prośbę np. w weekend bez konieczności pamiętania zgłoszenia tego przełożonemu w pracy, a przełożony otrzyma info po zalogowaniu się do systemu.

o   Składania wniosków urlopowych i innych nieobecności np. wyjścia prywatne, opieka nad dzieckiem, odbiory nadgodzin. Składając wniosek pracownik widzi swoje limity, jak również w każdej chwili może przejrzeć historię swoich podań. Powiadomienia mailowe o nowych wnioskach są wysyłane od razu do przełożonego, tak samo jak każda zmiana jego statusu np. akceptacja jest wysyłana do pracownika;

o   Potwierdzania obecności w pracy za pomocą jednego przycisku, po zalogowaniu do systemu;

o   Podglądu pasków wynagrodzeń i możliwość pobrania PIT’ów rocznych.

Panel pracowniczy – managerowie i pracownicy HR:

o   Widzą w jednym miejscu aktywności pracowników;

o   Dostają powiadomienia o nowych wnioskach. Zaakceptowane wnioski są od razu prezentowane na grafikach, a dzięki interfejsom dane są codziennie przekazywane do systemu kadrowo-płacowego;

o   W przypadku pracy dłuższej niż zaplanowana system policzy nadgodziny, za które można również złożyć wnioski o odbiór;

o   W trakcie planowania czasu pracy widoczne są prośby grafikowe pracowników;

o   Łatwo przekażą pracownikom paski i PIT’y a w systemie będzie dostępny raport z potwierdzeniem odbiorów;

o   Dostaną automatycznie wygenerowaną, na podstawie wprowadzonych godzin
i nieobecności, ewidencję czasu pracy;

o   W każdym dniu mogą sprawdzić statystykę godzin przepracowanych, nieobecności, nadgodzin itp.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami IWQ Planner i IWQ Dynamic.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczaniem czasu pracy w systemie temu dedykowanym, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Autor: Sandra Wardecka