Opieka nad dzieckiem – komu przysługują dni wolne

Z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat, pracownikowi przysługuje prawo dodatkowych dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 lat może wnioskować o zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni (w ciągu roku kalendarzowego) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co ważne, dziecko nie musi być chore, aby rodzic czy opiekun mógł otrzymać dwa dni zwolnienia.

Aby zwolnienie takie zostało przyznane, należy złożyć stosowny wniosek w swoim zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić wolnego we wnioskowanym przez pracownika terminie. Jednakże ma on również prawo by nie wyrazić zgody na dzień wolny w sytuacji, gdy nieobecność pracownika znacznie zakłóca organizację pracy w zakładzie.

Przepisy wyraźnie mówią o dwóch dniach wolnego z tytułu opieki nad przynajmniej jednym dzieckiem, czyli w przypadku wychowywania więcej niż jednego dziecka liczba ta się nie zwiększa. Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem może wykorzystać każde z rodziców.

Opieka nad dzieckiem w dniach lub godzinach

Przepisy obejmujące dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem nieznacznie zmieniły się w 2016 roku. Do końca roku 2015 wolne można było odebrać jedynie w dniach, natomiast obecnie jest możliwość w wymiarze godzinowym. Zatem można wybrać pomiędzy 2 dniami a 16 godzinami. Pracownik powinien zdecydować o tym, w jaki sposób chce wykorzystać zwolnienie, poprzez zadeklarowanie swojej decyzji w pierwszym złożonym wniosku o dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem.

Przykład

Pracownik pracuje na cały etat i 6 marca złożył wniosek o 3 godziny opieki nad dzieckiem. Taki wniosek wskazuje, że w danym roku będzie wykorzystywał opiekę na dziecko w wymiarze godzinowym. Pracownik ponownie chciał skorzystać z opieki 5 czerwca, jednak w wymiarze całego dnia. Oczywiście może wykorzystać cały dzień na opiekę nad dzieckiem, jednak we wniosku powinno być wpisana liczba godzin, która wynika z harmonogramu pracy pracownika.

Wymiar opieki nad dzieckiem a praca na część etatu

Dni opieki nad dzieckiem przysługują pracownikowi, bez względu na to na jaki wymiar etatu jest zatrudniony. Jak wskazuje art. 188 Kodeksu pracy, wymiar czasu opieki nad dzieckiem powinien być naliczony proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i jest ojcem dwóch synów w wieku 4 i 7 lat. Pracownikowi przysługuje 8 godzin (16×1/2 = 8) opieki nad dzieckiem w ciągu roku.


Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczaniem czasu pracy w systemie temu dedykowanym, zapraszamy do kontaktu.

Autor: Sandra Wardecka