Dlaczego okres rozliczeniowy jest tak ważny dla organizacji?

Długość okresu rozliczeniowego to jeden z podstawowych elementów organizacji czasu pracy. W zależności od czasu trwania okresu rozliczeniowego pracodawca podejmuje ważną decyzję dotyczącą m.in. elastycznego gospodarowania dniami i godzinami pracy. Minimalny czas trwania okresu rozliczeniowego to 1 miesiąc, a maksymalny to 12 miesięcy. IntraworQ bazując na wieloletnim doświadczeniu rekomenduje Klientom adekwatną liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego dostosowaną do potrzeb i charakteru branży, po przeprowadzeniu analizy Regulaminu Pracy i zapoznaniu się ze specyfiką branży.

Jaki więc będzie najlepszy okres rozliczeniowy dla mojej organizacji?

Wybór okresu rozliczeniowego powinien być uzależniony od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Dzięki temu organizacja może pozwolić na zintensyfikowanie rozkładu czasu pracy w okresach, w których wzrasta zapotrzebowanie na liczbę roboczogodzin. W miesiącach mniejszego zapotrzebowania liczby godzin pracy, można zminimalizować zaplanowanie bądź nie planować, zwracając szczególną uwagę na poruszanie się w granicach wymiaru czasu pracy i ustalonego okresu rozliczeniowego.

Przykłady praktycznego zastosowania różnych okresów rozliczeniowych:

W firmach, których praca jest zależna od warunków atmosferycznych, np. w branży budowlanej – najczęściej wybierany jest 12 miesięczny okres rozliczeniowy. W sytuacji kiedy jest pogoda umożliwiająca pracę, pracownicy pracują zdecydowanie dłużej. Natomiast w niektórych miesiącach, np. w czasie silnych mrozów firmy budowlane, pracują zdecydowanie krócej. Wybierając 12 miesięczny okres rozliczeniowy pracodawca może równoważyć wzmożoną liczbę roboczogodzin w pozostałych miesiącach. Dodatkowo dłuższy okres rozliczeniowy daje możliwość pracodawcy na wydłużenie okresu, w którym może oddać czas wolny za nadgodziny bez wniosku pracownika.

O ile przy dłuższym okresie rozliczeniowym można wydłużyć okres, w którym można oddać czas wolny za nadgodziny bez wniosku pracownika, to nie ma możliwości uzyskania dłuższego okresu na wypłatę za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatem okres rozliczeniowy nie ma znaczenia w kwestii wypłacania wynagrodzenia za przepracowany czas oraz godziny nadliczbowe oraz dodatki za pracę w nadgodzinach dobowych. Jedynym wypłacanym na koniec okresu rozliczeniowego jest dodatek z tytułu pracy nadliczbowej średniotygodniowej.

Krótszy okres rozliczeniowy

Miesięczny okres rozliczeniowy determinuje mniejszą elastyczność w zarządzaniu czasem pracy. Równoważenie pracy występuje wówczas w tygodniach. Taki wybór nie służy branżom, które cechuje sezonowość. Dodatkowo trudniej jest zwiększyć realizację pracy przy wzroście liczby zamówień i zleceń przyczyniających się do wydłużenia godzin pracy.

autorka: Urszula Skrodzka


Już 9 maja w Warszawie odbędą się szkolenia „Planowanie czasu pracy bez tajemnic” z Łukaszem Prasołkiem – zapraszamy
szczegóły: /planowanie-czasu-pracy-bez-tajemnic/