Zgodnie z zapewnieniami Wojciecha Andrusiewicza – rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dotychczas ponad 56% zwolnień lekarskich było wystawianych w formie elektronicznej. Od soboty 1 grudnia stało się to wymogiem w przypadku każdego L4. Papierowe zwolnienia będą wykorzystywane wyłącznie w drodze wyjątku, takiego jak awaria systemu, brak połączenia internetowego lub sprzętu komputerowego w przychodni.

E-zwolnienia lekarskie w Polsce

E-ZLA, jak w skrócie określa się właśnie elektroniczne zwolnienia lekarskie, funkcjonują w Polsce od początku 2016 roku. Podczas ich wprowadzania ZUS podejmował współpracę m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także bezpośrednio z pracownikami szpitali, gabinetów oraz przychodni medycznych. Aby pomóc wdrożyć się lekarzom w obsługę elektronicznych L4 uruchomił również specjalną infolinię oraz dostępną w ramach swojej strony internetowej usługę „Wirtualny Doradca”, ułatwiającą zdalny kontakt z konsultantami ZUS.
Wprowadzenie elektronicznych zwolnień ma zmniejszyć formalności po stronie pacjentów oraz ułatwić pracę lekarzom. Wystawienie dokumentu za pośrednictwem systemu zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki dostępowi do wszystkich danych, wystarczy, że pracownik medyczny wpisze PESEL pacjenta, zanotuje kod choroby i umieści podpis, a pozostałe informacje zostaną uzupełnione i automatycznie przesyłane do ZUS.

ZUS zadeklarował wsparcie podczas przechodzenia na system elektroniczny

W przededniu wejścia w życie nowych przepisów, do dyspozycji odwiedzających został oddany personel obsługi klienta na terenie całego kraju, gdzie po wsparcie mogli zgłaszać się lekarze. Natomiast 1 grudnia w placówkach ZUS-owskich została zorganizowana tzw. biała sobota, podczas której pracownicy medyczni mogli skorzystać z konsultacji dotyczących wszystkich kwestii związanych z e-ZLA. Początek miesiąca był też ostatnim momentem dla lekarzy na dokonanie rejestracji profilu na Platformie Usług Elektronicznych (w skrócie PUE) oraz na uzyskanie certyfikatu niezbędnego do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich.
Elektroniczne zwolnienia L4 mają stanowić ułatwienie nie tylko dla lekarzy, ale także dla pracodawców. Z tego względu, przedsiębiorcy również zostali zobowiązani do zakładania profili na PUE, oferujące dostęp do e-zwolnień zatrudnianych pracowników. ZUS udziela potrzebnych informacji wszystkim zainteresowanym. Zakład gwarantuje ponadto pomoc w kwestii zapoznawania się z nowymi przepisami również samym ubezpieczonym.
Źródło: PAP